Identiteit

Het Veldhuis is een katholieke basisschool. De basisbeginselen van het katholieke geloof, de bijbehorende normen en waarden en de vieringen van christelijke feestdagen krijgen daarmee een plek binnen ons onderwijs. We zijn ons bewust van het feit dat er ook collega’s, ouders en kinderen zijn die het katholieke geloof niet actief belijden. We gaan het gesprek over geloof en zingeving dan ook graag aan en hebben respect voor ieders verhaal. Op Het Veldhuis is iedereen welkom, ongeacht zijn, haar of hun overtuiging.