Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) van Het Veldhuis is, samen met onze eventmanagers, verantwoordelijk voor de organisatie van heel veel activiteiten op school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, de Koningsspelen, het schoolreisje en het eindfeest groep 8.

De OV vergadert gemiddeld één keer per zes weken. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten en andere zaken besproken. Om de maand is de eventmanager van school aanwezig, zodat de samenwerking en communicatie tussen de OV en het team soepel kan verlopen. Ook worden tijdens de vergadering punten besproken die ouders en teamleden aandragen.

Zou je willen helpen bij de activiteiten die de OV organiseert voor de kinderen van Het Veldhuis? De OV kan altijd enthousiaste meedenkers en -doeners gebruiken! Neem gerust contact met oudervereniging.veldhuis@wijs-utrecht.nl voor meer informatie.

Ouderhulp

Wil je op een vrijblijvende manier een steentje bijdragen aan de organisatie van activiteiten binnen Het Veldhuis? Via de Ouderhulp-Whatsappgroep vragen de ouders van de oudervereniging regelmatig hulp bij diverse activiteiten, zoals het versieren van de school of het begeleiden van de Koningsspelen. Aan het begin van ieder schooljaar kun je je al aanmelden voor verschillende activiteiten; zo kun je je eigen planning perfect combineren met die van Het Veldhuis. Geef in dit geval je naam en mobiele nummer door via oudervereniging@rkshv.nl en blijf op de hoogte van de hulpvragen.

De ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid alleen een bijdrage voor de kosten van het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden de eerder genoemde activiteiten betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage is het moeilijker onze activiteiten uit te voeren. De bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het komende schooljaar is dit € 48,- per kind. Onder vermelding van de naam en groep(en) van je kind(eren) kun je dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL58RABO341458023, ten name van Oudervereniging Het Veldhuis.  

Aangepaste bijdrages en U-pas

Voor kinderen die na 31 december starten op school, vraagt de oudervereniging een aangepaste bijdrage. Daarnaast vragen we de ouders van de kinderen van groep 8 een eigen bijdrage voor het kamp.

Er zijn situaties waarin de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Met de U-pas kan je de ouderbijdrage in dat geval terugvragen bij de gemeente. Je levert dan een kopie van deze pas in bij Nathalie van der Woerd, die de aanvraag verzorgt. Zij is bereikbaar op info@rkshv.nl. Houd er rekening mee dat we jaarlijks opnieuw een kopie van de U-pas nodig hebben.

Ben je niet in het bezit van een U-pas maar kun je de ouderbijdrage niet betalen, laat dit dan weten aan de penningmeester van de oudervereniging. Met de penningmeester kun je passende en discrete afspraken maken over bijvoorbeeld gespreid betalen.

De oudervereniging bestaat uit:

 • Leonie Keizer, voorzitter
 • Lies Rijniers, penningmeester
 • Gemma van Doorn, secretaris

Bestuursleden algemeen:

 • Yvonne Ammarant
 • Floor Bos
 • Reyhan Gezer
 • Daphne Leengoed
 • Ellen Obrie
 • Niels Raaijmaker
 • Mirjam Tergouw
 • Annet Veltkamp