Het Nederlands Kennis Curriculum (NKC)

Leerkrachten en kinderen van Het Veldhuis zijn in verschillende groepen gestart met de lessen van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC). Het NKC is uniek in Nederland, onder andere omdat het is ontwikkeld voor en door leerkrachten. Ook Het Veldhuis heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het NKC. Binnen het NKC verdelen we de einddoelen van de wereldoriënterende vakken over de acht leerjaren van het kind op onze school. We werken thematisch en in een doorlopende lijn. Zo leren kinderen bijvoorbeeld in die periode van acht jaar meer over de grote Nederlandse kunstenaars, over het drijven van handel en over Hanzesteden. De lessen van het NKC zijn een waardevol onderdeel van ons onderwijs: in een kort tijdsbestek leren de kinderen heel veel over het thema dat centraal staat. De kennis die ze opdoen helpt hen om de wereld beter te begrijpen. Bovendien fungeert die opgedane kennis als klittenband, want hoe meer kennis je hebt, hoe meer kennis je kunt vergaren.   

Kennis, vaardigheden en volop differentiatie

Met het NKC richten we ons in eerste instantie op het behalen van kennisdoelen. Het trainen van vaardigheden volgt hierop. Kinderen worden geprikkeld en uitgedaagd in de lessen, tonen een grote betrokkenheid bij de stof en vergroten in een kort tijdsbestek hun woordenschat. Het NKC biedt bovendien kansen op alle niveaus: leerkrachten kunnen volop differentiëren binnen de thema’s. Zo is het NKC zowel uitdagend en passend voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, als voor kinderen die meer aankunnen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met de lessen van het Nederlands Kennis Curriculum maken we kinderen bewust van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties (2015-2030). Het gaat dan bijvoorbeeld om thema’s als het wereldwijd uitbannen van armoede, het realiseren van gezondheidszorg voor iedereen en de aanpak van klimaatverandering.