Team

Het team van Het Veldhuis heeft 30 teamleden en bestaat uit de directie, groepsleerkrachten, het zorgteam en het ondersteunend team. De directie bestaat uit de directeur en de schoolleider. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de school gebeurt en voor de contacten buiten de school. De schoolleider ondersteunt hem daarbij en heeft de dagelijkse leiding van één van beide locaties.
 
De groepen zijn verdeeld in zogeheten bouwen, te weten:
  • de onderbouw (groepen 1/2)
  • de middenbouw (groepen 3,4 en 5)
  • de bovenbouw (de groepen 6,7 en 8).

De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen in de groep en hebben de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling binnen een bepaald leerjaar. Een groep kan één of meer leerkrachten hebben en worden ondersteunt door twee onderwijsassistenten die op Het Veldhuis werkzaam zijn.

Het zorgteam draagt zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en voor leerlingen die uitvallen. Het team bestaat uit twee kwaliteitscoördinatoren. De kwaliteitscoördinatoren hebben de coördinatie van (een deel van) de zorg binnen de school, doen diagnostisch onderzoek en verzorgen de contacten met externe organisaties voor wat betreft de zorg. De kwaliteitscoördinatoren verzorgen ook de begeleiding van kinderen met uitval. Dit kan in of buiten de klas zijn.

Het ondersteunend team is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden als administratie en conciërgewerkzaamheden. Het team bestaat uit een management assistenten (ondersteuning directie en team) een conciërge en een ICT-medewerker.

Samen zorgen al deze mensen dat de Het Veldhuis goed draait en dat de school in ontwikkeling blijft en dat kinderen op Het Veldhuis alles kunnen leren!