Klachtenregeling

Als een ouder of kind een klacht heeft, bespreekt hij, zij of hen die met de leerkracht. Samen plannen ze een afspraak buiten schooltijd, zodat een gesprek ongestoord kan plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit gesprek ertoe leiden dat het probleem opgelost wordt.

Neemt de ouder met de klacht in eerste instantie contact op met de directie, dan zal deze verwijzen naar de betreffende leerkracht. Als het eerder genoemde gesprek tussen ouder en leerkracht geen oplossing biedt, maken ze samen een vervolgafspraak. Voor dit gesprek wordt ook de directeur uitgenodigd. Leidt ook dit gesprek niet tot een oplossing, dan kan de ouder gebruikmaken van de mogelijkheden zoals die in de officiële klachtenregeling zijn opgenomen.

Over deze klachtenregeling kun je lezen in de schoolgids. Ga hiervoor naar het tabblad 'Schoolgids'op deze website en blader door naar paragraaf 2.4. De volledige klachtenregeling vind je op de website van Wijs!

Onze interne contactpersoon voor het behandelen van klachten is Els Albronda. Els is bereikbaar op icp.veldhuis@wijs-utrecht.nl of tel: 030-6666601. Wil je graag een externe partij betrekken bij de gesprekken? De externe contactpersoon van Het Veldhuis is Joop Hoogendoorn. Mail: ext.vertr.persoon@gmail.com of tel: 06-43032083.