Pedagogisch klimaat

Plezier. Warmte. Kinderen die het naar hun zin hebben… Zo voelt Het Veldhuis! We hechten waarde aan een fijne sfeer in ons gebouw, een sfeer waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelen. Voorwaarde daarvoor is een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat. Zo kunnen we sterk onderwijs bieden en het maximale halen uit onze medewerkers en kinderen.

Aandacht

Onze kinderen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij Het Veldhuis individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen verwacht wordt. We hebben aandacht voor:

  • de fases van groepsvorming;
  • het schoolklimaat en rust;
  • het realiseren van regelmaat en structuur;
  • normen, waarden en gedrag;
  • verantwoordelijkheid nemen en geven;
  • verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

Gouden regels

Op Het Veldhuis werken we met schoolregels en routines. Gedurende het schooljaar organiseren we Gouden en Zilveren Weken waarin deze regels en routines terugkomen. We benoemen ze, leggen ze uit en besteden aandacht aan de naleving. We spreken alle kinderen en elkaar aan op de regels, die structuur bieden en die ons bewust maken van onze normen, waarden en ons gedrag. Samen zijn we de maatschappij, maar dan in het klein. Het Veldhuis vormt een plek om te oefenen om er mét elkaar en vóór elkaar te zijn.

Kinderraad

Kinderen hebben een stem bij Het Veldhuis! Ze denken actief mee over ons onderwijs: wat gaat goed, wat kan beter? De klassenvertegenwoordigers van groep 6 tot en met 8 inventariseren onder klasgenoten wat er speelt en praten mee over zaken die hen aangaan. Ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij de evaluatie van de regels en routines die we hanteren in school. De kinderen leren dus al jong dat ze gehoord worden en dat we samen verandering kunnen bewerkstelligen. We laten zien dat ze deel uitmaken van de maatschappij. Samen zijn we de wereld in het klein.

Wil je weten wat de kinderen van Het Veldhuis te vertellen hebben over de school? Dat kan hier.   

Contactpersonen

Enkele medewerkers van Het Veldhuis ondersteunen bij ongewenst gedrag of klachten. Wil je weten wie je hiervoor kunt benaderen? Klik dan hier.