Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De MR is een inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur.
De MR is onderverdeeld in een personeelsgeleding, bestaande uit vier leerkrachten en een oudergeleding bestaande uit vier ouders. De MR vergadert circa 1 keer per 6 à 7 weken.
De MR heeft als taak de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen in de school. Ook het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedereen die zich in de school bevindt is voor de MR een belangrijk onderwerp.
 
Voor veel besluiten heeft de school of schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.
 
Wie zitten er in de MR?
Ouders
  • Dimitri Gilissen (voorzitter)
  • Mariëlle Schutten
  • Joost Hordijk
  • Björn Fuchs
Leerkrachten
  • Els Albronda- Huitink
  • Willemien Manden
  • Susan Vervat
Heeft u belangstelling om in de MR plaats te nemen? Of wilt u er meer van weten?
Stuur dan een e-mail naar mr.hetveldhuis@rkshv.nl