Communicatie

We vinden het belangrijk ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. We zoeken dan ook regelmatig contact, om ouders op de hoogte te brengen van zaken die spelen binnen school. Er zijn overlegmomenten en informatiebijeenkomsten, maar voor andere berichtgeving die voor alle ouders van belang is communiceren we via de app Social Schools.

Daarnaast maken we bij Het Veldhuis gebruik van het leerlingadministratie- en volgsysteem Parnassys. In het ouderportaal van het platform delen leerkrachten snel en eenvoudig informatie met ouders over bijvoorbeeld toetsresultaten.   

Maandelijks ontvangen ouders bovendien een nieuwsbrief waarin we terugblikken en vooruit kijken. Zo is iedereen goed geïnformeerd!