Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij gewichtige omstandigheden kunnen zij extra (buitengewoon) verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalig gezins- of familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen. Voor meer informatie over de leerplicht en verlof, klik hier om naar de website van de Rijksoverheid te gaan.
 
Wilt u verlof aanvragen? Dit doet u als volgt via Social Schools:
 
  • Klik in de web of mobiele app op ‘Administratie’.
  • Selecteer uw kind(eren).
  • U komt nu op de leerlingpagina van uw kind. Klik hier op 'Verlof aanvragen'.
  • Indien het een aanvraag voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betreft, kunt u nu ook de andere kinderen selecteren.
  • Vervolgens vult u de velden in en klikt u op ‘Aanvragen’.Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen en u ontvangt via Social Schools een bericht of er al dan niet toestemming is verleend.

Naast het aanvragen van buitengewoon verlof, dient u via Social Schools ook voor de volgende zaken verlof aan te vragen:

  • dokter-/tandartsbezoek;
  • bezoek open- of wendagen op het VO;
  • en andere aanvragen die niet vallen onder ziekteverzuim, waardoor uw kind niet naar school kan komen.

Wij vragen aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen, dus ook de vierjarigen, om een verlofaanvraag in te dienen als zij van deze regeling gebruik willen maken.