Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij gewichtige omstandigheden kunnen zij extra verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalig gezins- of familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen. Voor meer informatie over de leerplicht en verlof, klik hier om naar de website van de Rijksoverheid te gaan.
 
Wilt u verlof aanvragen?
Vul dan een van onderstaande formulieren in en mail deze naar info@rkshv.nl. De directie beoordeelt uw verlofaanvraag, waarna u een antwoord op uw verlofaanvraag retour ontvangt.
 
Wij vragen aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen, dus ook de vierjarigen, om een verlofaanvraag in te dienen als zij van deze regeling gebruik willen maken.