Laatste nieuws COVID-19

Update 17 november 2021

Zoals u weet zijn de landelijke Corona-maatregelen weer verder aangescherpt na de forse stijging van de besmettingen. Deze aanscherping heeft ook consequenties voor onze school.Hieronder zetten we de nieuwe maatregelen op school uiteen. Deze maatregelen gaan per direct in.
 
Onderwijs
  1. We blijven zoveel mogelijk fysiek onderwijs geven maar beperken de contacten tussen klassen onderling. Dit houdt in dat we niet meer groepsdoorbroken zullen werken in de school (voor buitenspelen gelden vooralsnog geen beperkingen). Dit besluit heeft consequenties voor bijvoorbeeld de organisatie van de Veldfuif. Daarnaast betekent het dat we klassen niet verdelen over andere klassen bij afwezigheid van een leerkracht.
  2. Kinderen die jarig zijn mogen natuurlijk uitdelen; alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Kinderen kunnen niet meer de klassen rond.
  3. Over de organisatie van de vieringen van Sinterklaas en Kerst zijn we in nauw overleg met de Oudervereniging. We doen onze uiterste best om deze vieringen zo gezellig en sfeervol mogelijk te maken voor alle kinderen en hebben er alle vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. Voor Kerst werken we meerdere scenario’s uit; uiterlijk 16 december besluiten we voor welk scenario we kiezen. Natuurlijk informeren we u daar zo snel mogelijk over.
Aanwezigheid ouder(s)/verzorger(s) in de school
  1. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zo min mogelijk in de school. Aan het begin en einde van de schooldag staan ouder(s)/verzorger(s) achter het hek van het schoolplein, daar wordt afscheid genomen van de kinderen en worden de kinderen weer verwelkomd.
  2. Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan een gesprek fysiek op school plaatsvinden.
  3. Ouder(s)/verzorger(s) die in de school komen desinfecteren hun handen bij binnenkomst, dragen een mondkapje en houden 1,5 meter afstand van andere volwassenen.
We willen de schoolomgeving zo veilig en gezond mogelijk houden voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden. Dat lukt alleen als iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en we ons allemaal aan de maatregelen houden. Een veilige en gezonde schoolomgeving maakt dat we zoveel mogelijk kinderen op school kunnen verwelkomen en we ons fysieke onderwijs zo veel als mogelijk doorgang kunnen laten vinden. En dat is in het belang van ons allemaal!
 

Update 8 november 2021

De laatste weken kunnen we er helaas niet meer omheen; het coronavirus is weer in rap tempo aan een opmars bezig. Naar aanleiding van de maatregelen die in de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn aangekondigd, hebben wij in kaart gebracht wat dit voor Het Veldhuis betekent. Hoe kunnen wij een veilige en gezonde leer- en werkomgeving behouden voor onze leerlingen en ons team? En hoe kunnen we het geven van fysiek onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen? Ook het leraren- en invallerstekort is nog steeds aan de orde van de dag. Dit betekent dat we de komende maanden wellicht vaker dan ons lief is een klas thuis zullen moeten laten.

In het verlengde van de maatregelen die per 6 november zijn afgekondigd, gelden op Het Veldhuis vanaf maandag 8 november (opnieuw) de volgende maatregelen:

  • We willen u vragen uw kind(eren) alleen naar school te brengen. Ook geldt weer dat u uw kind(eren) tot aan het hek kunt brengen. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Kinderen van de bovenbouw wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen naar school te komen, om de drukte bij het halen en brengen zoveel mogelijk te beperken. Voor het ophalen/naar huis gaan geldt hetzelfde.
  • Houd 1.5 meter afstand bij het naar school brengen en ophalen van uw kind(eren).
  • Fysieke afspraken op school kunnen door blijven gaan. Ouder(s)/verzorger(s) dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd en er wordt 1.5 meter afstand gehouden van andere volwassenen.

Wij betreuren het dat we deze maatregelen weer moeten instellen, maar hopen desondanks op uw begrip en medewerking. Door (her)invoering en opvolging van deze regels, hopen wij onze deuren voor iedereen open te kunnen houden en op een gezonde manier onderwijs te kunnen blijven bieden. Door deze verantwoordelijkheid samen te nemen, dragen we bij aan het gezamenlijke belang, namelijk de schoolgang van de kinderen.

Blijf gezond en zorg met elkaar, voor elkaar!


Update 20 september 2021
 

Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij een besmetting. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de groep naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel.

Wanneer er bij ons een besmetting wordt gemeld, nemen wij altijd contact op met de GGD om de situatie te bespreken. De GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een corona besmetting op school. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren dat de hele klas in quarantaine gaat.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving:Bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten geldt het dringende advies voor zowel leerlingen als leerkrachten om zich laten testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden

Wij zijn blij dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school.


Update 5 februari 2021

 
Op maandag 8 februari 2021 openen wij onze deuren weer om fysiek onderwijs te geven aan onze leerlingen. In onderstaande brief treft u informatie aan hoe wij e.e.a. inrichten en treft u de protocollen aan die vanaf 8 februari op advies van het RIVM en de PO-raad op Het Veldhuis gevolgd zullen worden.
 
De beslisboom: wanneer mogen kinderen wel/niet naar de basisschool/kinderopvang?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
 
Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
 

Update 29 januari 2021
 
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
 
Werken en kinderen lesgeven is soms niet eenvoudig te combineren. Dit geldt voor zowel u als ouder/verzorger als ook voor onze teamleden van Het Veldhuis. Maar wat zijn wij blij met een ieders inzet.
 
We moeten het met elkaar doen.Alle kinderen zijn dagelijks druk met de meets, instructies en de verwerking. Er wordt keihard gewerkt door iedereen.Voor alle ouder(s)/verzorger(s) die dit in huis organiseren, faciliteren en begeleiden; PETJE AF! Op ludieke wijze wil team van Het Veldhuis u allen een hart onder de riem steken: klik hier
 
In ieder geval zal de sluiting nog duren tot 8 februari. Hopelijk kunnen we daarna weer van start met de kinderen op school. Voor nu nog even doorzetten. We komen er wel!
 
Team Het Veldhuis