Communicatieplatforms

Op basisschool Het Veldhuis werken wij met twee verschillende communicatieplatforms om met ouders te communiceren, namelijk met onderstaande platforms.
 
OUDERPORTAAL
Het Ouderportaal van ParnasSys is een online applicatie, waarop de ouders van onze leerlingen kunnen inloggen om gegevens van hun kind(eren) te bekijken. Het gaat hier om door Het Veldhuis geselecteerde gegevens zoals toetsresultaten en rapporten. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. Naast het inzien van bovengenoemde gegevens, kunnen ouders zelf persoonsgegevens wijzigen. Denk hierbij aan wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer(s).
 
SOCIAL SCHOOLS
Op basisschool Het Veldhuis werken wij met Social Schools. Social Schools is een compleet veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen, kinderen en ouders. Zo helpt deze schoolapp ons o.a. met het verbeteren van de communicatie met onze ouders en verhoogt het de ouderbetrokkenheid. Daarnaast verbetert het werken met Social Schools de kennisdeling en samenwerking binnen Het Veldhuis.
 
Waarom gaan wij werken met Social Schools?
Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken gebruik van het portaal van Social Schools om ouders op de hoogte te houden over het wel en wee van hun kind(eren) in de groep. Zij zijn lid van de groep van hun kind(eren) en de algemene groep.
 
Waar is Social Schools voor bedoeld?
Het Managementteam en leerkrachten sturen afwisselend informatie zoals foto’s, filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen en de nieuwsbrief. De ouders bepalen zelf of zij dit via de app of via de mail ontvangen. Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vragen de ouders in de app aan te geven of zij al dan niet toestemming geven voor het gebruik van foto’s en gegevens over hun kind in deze beveiligde schoolomgeving.
 
Wat kunnen oudersverwachten?
Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door Het Veldhuis. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om in het portaal te plaatsen. Indien wij iets persoonlijks willen bespreken met een ouder/verzorger over hun kind(eren), blijven we de e-mail gebruiken of wordt er telefonisch contact opgenomen.
 
Wat verwachten wij van onze ouders?
Social Schools is een veilig afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze omgeving. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij Het Veldhuis. In de beveiligde omgeving van Social Schools gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat ouders de regels rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteren. Wij verwachten dat alle gebruikers binnen het portaal een positieve, opbouwende, realistische en zinvolle manier van communiceren na staan. Er worden geen negatieve berichten en/of anderszins schadelijke (beeld)materialen geplaatst die nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen en de school. Er wordt binnen het portaal met elkaar gecommuniceerd, niet over elkaar! Schelden, discrimineren, bedreigen en seksueel getinte communicatie zijn op geen enkele wijze geoorloofd. U spreekt ons erop aan en wij u.
 
Tot slot …
Wij leiden onze leerlingen op in deze 21e eeuw voor de toekomst. Een nieuwe manier van communiceren hoort in onze ogen hierbij. Wij ondersteunen ouders, om op een mediawijze manier Social Schools in te zetten.