Activiteiten in de omgeving

Online informatieavond Buurtteam De Meern - 23 november
Op dinsdag 23 november houdt het Buurtteam een (online) informatieavond voor potentiële nieuwe Meeleefgezinnen. Dit zijn gezinnen die tijdelijk een kind van kwetsbare Utrechtse ouders opvangen voor één dag(deel) per week en een weekend per maand. We merken dat het loont meerdere informatieavonden in het jaar te houden en zo het MeeleefGezin onder de aandacht te (blijven) brengen.