Kwaliteitskaarten

Op onze school hebben wij er voor gekozen om de meest voorkomende situaties binnen onze school vast te leggen in kwaliteitskaarten: procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen. Met onderstaande kwaliteitskaarten geven wij u inzicht in een aantal processen die voor u als ouder van belang (kunnen) zijn: