Buurtteam

Het buurtteam is er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen. Gezinswerkers helpen gezinnen met diverse problemen op het gebied van opvoeden, opgroeien, gedrag, huisvesting, financiën, relatie en meer. Als het even niet meer lukt om zelf een oplossing te bedenken, dan kan het buurtteam gevraagd worden om mee te denken en mee te zoeken naar oplossingen. De gezinswerker gaat in op alle vragen van het gezin en indien nodig betrekt het buurtteam er - in overleg met het gezin - specialisten bij. Het buurtteam gaat altijd uit van de versterking van eigen kracht, regie en zelfredzaamheid van gezinnen in hun omgeving. Tijden aanwezigheid van het buurtteam op het Veldhuis: Elke woensdag van 08:30 uur tot 11:00 uur zijn gezinswerkers van Buurtteam De Meern wisselend aanwezig op Het Veldhuis. 
 
Joke Booij
06-38462675
Charleen David
06-29793811
Mariëlle Verseveld
06-47935991
 
U kunt vrij inlopen,een afspraak maken is niet nodig. Wilt u buiten schooltijd contact opnemen, dan kan dit rechtstreeks met:
Buurtteam De Meern
Telefoonnummer: 030-7400516