Klasbord


Op Het Veldhuis maken wij in iedere groep gebruik van Klasbord

Klasbord is een afgeschermde vorm van social media.
In het kader van privacy vinden wij het prettiger om deze meer afgeschermde vorm van social media in te zetten i.p.v een meer open vorm zoals facebook of twitter. Dit heeft ook te maken met het doel dat wij voor ogen hebben met de inzet van social media. Op Het Veldhuis vinden we de driehoek 'ouder', 'kind' en 'leerkracht' belangrijk en een van de tools die we inzetten binnen deze driehoek is Klasbord.
Dit betekent voor ons dat wij Klasbord inzetten om connectie te maken tussen ouder (verzorgers), leerkracht en kind. Soms komt het voor dat opa's, oma's, broers en zussen of andere familieleden zich aanmelden bij klasbord. Dit is vaak goed bedoeld omdat deze familieleden het ook heel leuk vinden om op Klasbord te kijken. Wij willen u erop wijzen dat dit niet de bedoeling is en vragen iedereen om de code niet aan anderen te verstrekken. 

Klasbord wordt binnen Het Veldhuis gebruikt om de betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten. Met Klasbord kan de leerkracht samen met leerlingen een inkijkje in de groep geven. Leerkrachten plaatsen naar eigen inzicht leuke berichten, weetjes en foto's op klasbord. Klasbord is niet de klassenagenda en het huiswerk, toetsen en planningen worden niet op Klasbord geplaatst. Voor formele berichten, nieuws over de school en het vragen van ouderhulp gebruiken we de website en de mail zoals u dat gewend bent. Als u als ouders/verzorger een afspraak wilt maken of iets wilt bespreken met de leerkracht dan vragen wij u om dit niet over Klasbord te doen maar over de mail, door te bellen (schoolnummer) of door even naar de leerkracht toe te gaan. 

Klasbord is vrijblijvend en ouders en leerlingen hebben zelf de keuze om zich aan te melden en kunnen ook op ieder gewenst moment stoppen. Als een groep Klasbord gaat gebruiken dan krijgt u van ons een code waarmee u connectie kunt maken met de groep.  De leerkracht van de groep ziet dan uw aanmelding en kan u dan accepteren. 


Voor inhoudelijke vragen over Klasbord kunt u ook kijken op de website van Klasbord of contact opnemen met de ICT-Coördinator.
    iOS_buttonButton-Klasbord-websiteAndroid-ButtonWindowsStore_badge_Dutch_nl