Overblijven/VSO/BSO


Overblijfsysteem

 
Het Veldhuis heeft een overblijfsysteem. Het overblijfsysteem dat wij nu hanteren houdt in dat alle kinderen in de middagpauze op school blijven. Er is een middagpauze van 45 minuten waarin de eerste 15 minuten wordt gebruikt voor de lunch. De leerkracht eet dan samen met de kinderen in de klas en vervolgens gaan de kinderen 30 minuten spelen. De kleuters van groep 1/2 blijven binnen spelen, onder toezicht van een of twee hulpouders. De groepen 3 t/m 8 spelen buiten, onder toezicht van pleinwachten (2 leerkrachten en 3 hulpouders). In de tijd dat de kinderen spelen hebben de leerkrachten gelegenheid te pauzeren. Een overblijfcoördinator, in dienst van de school, maakt de afspraken met de hulpouders en verzorgt de planning. De school organiseert eenmaal per jaar overleg met de hulpouders en zorgt voor een opleiding. Het overblijven kost geld. Daarom vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. Aan het begin van het schooljaar kunt u een verzoek tot betaling verwachten. Bij dit verzoek zit ook een toelichting over dit overblijfsysteem. Uw vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan de overblijfregeling en wordt besteed aan:  

- loonkosten van de overblijf coördinator
- loonkosten van de leerkrachten (een deel van de pauze blijft de leerkracht in de groep)
- vrijwilligersvergoedingen voor de hulpouders
- speelmateriaal en speeltoestellen
- verzekering
- opleiding van de vrijwilligers.


De financiën worden jaarlijks begroot en gecontroleerd door de directeur en de MR.   


VSO/BSO

In de omgeving van de school zijn meedere organisaties aanwezig die voor- en/of naschoolse opvang aanbieden.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de organisaties die de opvang kunnen verzorgen. 

www.bso-buitengewoon.nl
www.kmnkindenco.nl
www.kokokinderopvang.nl