Onze schooltijdenOp basisschool Het Veldhuis hebben we een schoolweek met elke dag hetzelfde urenrooster, waarbij de schooltijden voor alle kinderen hetzelfde zijn, namelijk: 
maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 14:00 uur.

Elke ochtend gaat de deur om 08:15 uur open voor onze kinderen en kunt u uw kind(eren) naar de groep brengen.