Ons OnderwijsIedere school is anders, met zijn eigen werkwijzen en zijn eigen sfeer. Op iedere school doen leerkrachten hun uiterste best de kinderen goed te begeleiden en ze op een leuke manier veel te leren. Iedere school heeft daarin zijn eigen kwaliteiten.

We staan erom bekend dat we aandacht hebben voor ieder kind. Ons motto 'Hier kan een kind alles leren!' is voortgekomen uit onze visie waarbij we kwalitatief goed onderwijs willen combineren met een prettig en goed pedagogisch klimaat waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

Op onze school leren kinderen met moderne methoden. In de leerboeken wordt de leerstof aangeboden volgens de laatste inzichten.  De lessen zijn afwisselend, de kinderen luisteren naar een korte uitleg en gaan dan aan de slag: in een groepje of ieder voor zich. Als ondersteuning worden audiovisuele middelen gebruikt. De computer (werkstations en laptops) is één van de middelen om kinderen te laten werken op eigen niveau. Op dit moment hebben alle groepen 3 t/m 8 en een enkele kleutergroep de beschikking over een “ digibord ”.

Het Veldhuis heeft coöperatief leren geïntegreerd als verrijking van het onderwijs. Het is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Structureel coöperatief leren is gericht op samenwerking waarbij leerlingen worden uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen op te lossen. De leerlingen krijgen een actieve rol in het leerproces.

Coöperatief Leren gaat uit van 5 basiskenmerken:

1. positieve wederzijdse afhankelijkheid
2. individuele verantwoordelijkheid

3. directe interactie
4. aandacht voor samenwerken
5. evaluatie van het samenwerken


Door ons continu af te vragen "doen we wat we beloven?', werken we aan onze kwaliteit zodat deze kwaliteit voor onze school en voor ons onderwijs gehandhaafd blijft en waar nodig verbeterd wordt. 
 

In onze schoolgids staat een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs en onze school.