Laaste update COVID-19 m.b.t. Het Veldhuis


Update 27 augustus 2020

Op maandag 31 augustus hebben wij alle kinderen weer op school mogen begroeten. Het liefst zouden wij ook ouder(s) en/of verzorger(s) in de school verwelkomen. Helaas is dit nog niet mogelijk en hebben we ook de komende periode te maken met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Onderstaand treft u de maatregelen die vanaf maandag 31 augustus (nog steeds) van kracht zijn.
 
Wanneer blijft een kind thuis?
Volgens de richtlijnen van het RIVM blijven kinderen thuis bij de volgende klachten:  
In de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, wordt duidelijk wanneer kinderen die neusverkouden zijn wel en niet naar school toe mogen.
 
Start en einde schooldag
Net als voor de vakantie mogen de kinderen tot aan het hek gebracht worden. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 mogen zelf de school in. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals de plattegrond. De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 staan buiten op het onderbouwplein en zij zullen om 08.30 uur samen met de leerlingen naar binnen toe lopen.
 
Bij het naar huis gaan, gaan zoals gebruikelijk de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 met de betreffende groep naar buiten. U wacht uw zoon/ dochter bij het hek op. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig de school uit. Het is van belang dat de kinderen en u om 14.00 uur direct naar huis toe gaan.
 
De kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, worden zoals gebruikelijk in de klas opgehaald.
 
Onderwijs
Waar in de periode voor de zomervakantie voornamelijk het onderwijs gericht is geweest op de basisvakken, zullen nu alle vakgebieden weer aan bod komen. Hierbij zullen de leerkrachten uiteraard rekening houden met wat de kinderen in het afgelopen schooljaar wel en niet aangeboden hebben gekregen en hierop aansluiten.
 
Gym
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen de kinderen weer binnen gymmen. We zullen daarom vanaf maandag weer starten met de reguliere gymlessen.
 
Pauzes
Het buiten spelen tijdens de ochtend- en middagpauze zullen we weer oppakken volgens het vaste rooster. Hierbij spelen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 samen buiten.

Ventilatie
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in gebouwen bij het verspreiden van COVID-19.
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen.
 
In het gebouw De Bonte Berg, waarin Het Veldhuis gehuisvest is, is het afgelopen schooljaar een nieuw luchtventilatiesysteem geplaatst. Hiermee voldoen wij aan de eisen voor de juiste ventilatie.
 
Jaarplanner
In de eerste weken staan zoals gebruikelijk de informatieavond en startgesprekken gepland. Deze kunnen niet volgens de reguliere wijze doorgaan. Wij informeren u volgende week hoe wij dit op aangepaste wijze zullen vormgeven.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het contact met school zal via e-mail, telefoon of videobellen blijven.