Laatste update COVID-19 m.b.t. Het Veldhuis


Update 1 oktober 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus weer om zich heen begint te grijpen. In de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge, hebben wij te horen gekregen dat de maatregelen tot beperking van de verspreiding van COVID-19 worden aangescherpt.

Als school houden wij de berichtgevingen nauwlettend in de gaten, zodat wij hier direct op kunnen anticiperen als dit nodig is. Prioriteit hierbij is de gezondheid van onze leerlingen en ons team. Waar nodig hebben wij nauw contact met de GGD, zodat wij direct kunnen handelen als dit nodig is en ook u als ouder(s)/verzorger(s) tijdig kunnen informeren indien dit noodzakelijk is.

Klik hier voor de informatie over hoe wij op Het Veldhuis omgaan met de huidige maatregelen.

Bijlagen