Top

Nieuwsarchief

Deze berichten zijn al weer wat ouder:
De juiste keuze
Dinsdag 7 november is er voor de ouders van groep 7 en 8 een informatie avond geweest.

Onderstaande punten kwamen aan de orde:

- Het voortgezet onderwijs
- Voorlopig advies
- Definitief advies
- POVO-procedure
- Tijdspad groep 7
- Tijdspad groep 8
- Korte samenvatting.

Hieronder kunt u de powerpoint nog een keer rustig bekijken! 

Boekenmarkt
Boekenmarkt!!!

Boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek Vanaf 2 oktober besteedt de school aandacht aan boeken, lezen, voorlezen en alles wat daarmee te maken heeft. Tijdens deze Kinderboekenweken wordt er een boekenmarkt georganiseerd. Wilt u thuis in uw boekenkast kijken welke boeken u aan de school wilt schenken om een markt te organiseren. Alle boeken zijn welkom (volwassenboeken, kinderboeken, kookboeken, ect.). De boeken worden tijdens de boekenmarkt verkocht voor een klein bedrag. De opbrengst is voor het vullen van de leesboekenkasten op school. U kunt uw boeken kwijt in dozen bij de ingangen van de school. 

DANK U WEL!

Sint Maarten actie
Sint-Maarten heeft je hulp nodig!

Deze actie heeft al heel wat opgeleverd, de tussenstand is € 438,00!!! Fijn dat iedereen hier enthousiast mee bezig is. De hulp is hard nodig!

DANK U WEL!!! 

 

Excursie Plusklas naar de Tweede kamer!

Excursie Plusklas naar de Tweede Kamer! 

Vandaag zijn de kinderen uit de Plusklas (groepen 4-7) in Den Haag geweest. In februarimaart hebben wij met veel enthousiasme gewerkt rondom het thema 'Politiek'. Een rondleiding op het Binnenhof stond nog op de planning. Vandaag waren wij door de CDA fractie uitgenodigd voor een rondleiding. De oom van onze leerling Jaap zit namens het CDA in de Tweede Kamer. De leerlingen hebben vragen mogen stellen. Ook hebben de leerlingen op de publieke tribune van de Tweede Kamer mogen zitten tijdens een debat. Daar werden wij door de voorzitter mevrouw Khadija Arib bijzonder welkom geheten. Leuk de naam van onze school te horen klinken in De Tweede kamer! De kinderen hebben zeer aandachtig geluisterd deze dag. Wij zijn dan ook ontzettend trots op hen allemaal! Dank ook voor de inzet van alle hulpouders en hulp opa! Wij hebben ontzettend genoten!!! 


Engels in alle groepen

Engels in alle groepen!

Op basisschool Het Veldhuis wordt in de bovenbouw al langer Engels 
gegeven maar vanaf nu gaan alle groepen met Engels aan de slag. Het 
Veldhuis vindt het belangrijk om internationalisering  een grotere 
plaats te geven op school. Internationalisering betekent samen met de 
kinderen over grenzen heen kijken. Dit zien wij als een noodzakelijke 
bouwsteen voor goed onderwijs. Daarom starten wij al met Engels in 
groep 1. De kinderen op Het Veldhuis hebben in maart enthousiast 
gewerkt aan een landenproject. De kinderen hebben veel geleerd over 
landen en mensen, ver weg en ook dichtbij.  Donderdag 30 maart is het 
landenproject feestelijk afgesloten en zijn alle groepen op Het 
Veldhuis gestart met Engels.

 


 

Engels in alle groepen
Op basisschool Het Veldhuis wordt in de bovenbouw al langer Engels gegeven maar vanaf nu gaan alle groepen met Engels aan de slag. Het Veldhuis vindt het belangrijk om internationalisering  een grotere plaats te geven op school. Internationalisering betekent samen met de kinderen over grenzen heen kijken. Dit zien wij als een noodzakelijke bouwsteen voor goed onderwijs. Daarom starten wij al met Engels in groep 1. De kinderen op Het Veldhuis hebben in maart enthousiast gewerkt aan een landenproject. De kinderen hebben veel geleerd over landen en mensen, ver weg en ook dichtbij.  Donderdag 30 maart is het landenproject feestelijk afgesloten en zijn alle groepen op Het Veldhuis gestart met Engels.
 

Presentatie met nieuwe media
Jessey en Giacomo uit groep 8 hebben een presentatie gemaakt met behulp van film. Met de volgende link kun je het mooie eindresultaat bekijken. (klik op: klik hier voor een overzicht) Jessey en Giacomo geven een mooi inkijkje in modern onderwijs met de inzet van moderne middelen. 

https://youtu.be/NlU3KbrIUhw

Het Veldhuis wenst u
Fijne feestdagen en een fantastisch en leerzaam 2017

Het Veldhuis in Kerstsfeer
In onze nieuwsbrief van 8 december vindt u meer informatie over Kerst op Het Veldhuis.

Sinterklaas op het Veldhuis
Sinterklaas heeft ons op vijf december een bezoek gebracht. 

Open Ochtend
Er komt weer een open ochtend aan. Kijk op onze website onder het kopje 'open dagen' voor meer informatie.

Week van de Mediawijsheid
Van 18 tm 26 november is het de week van de mediawijsheid. In de groepen 7 wordt meegedaan aan MediaMasters. MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige en uitdagende manier om in de klas met mediawijsheid aan de slag te gaan. Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.

Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.

Doordat echte mediakanalen (bestaande kranten, tv-programma’s, sociale media, sites van mediapartners) worden meegenomen in het verhaal, wordt bewust de scheidingslijn tussen realiteit en fictie vervaagd. Hierdoor komen de mogelijkheden en mogelijke risico’s van media opeens we heel ‘gevaarlijk’ dichtbij.

Doelstellingen MediaMasters voor leerlingen:

  • Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
  • Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
  • Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
  • Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
  • Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)
Ook voor u als ouder/verzorger is het interessant om eens te kijken op www.mediamasters.nl. U vindt hier meer informatie over mediawijsheid.

Week van Respect
Natuurlijk is respect iets van alle dag, maar één week per jaar staat RESPECT vol in de schijnwerpers. In deze week staat het belang van het open gesprek met elkaar centraal. Met behulp van gastlessen en de authentieke verhalen van gastsprekers, inspireren we jongeren om de dialoog met elkaar aan te gaan over diversiteit. En hoe belangrijk het is te kunnen zijn wie je bent, ongeacht culturele verschillen, sekse, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of afkomst. Veel burgemeesters, wethouders, bekende en betrokken Nederlanders, topsporters en Kamerleden doen mee en gaan hierover met jongeren in debat. Op Het Veldhuis heeft de week van respect ook aandacht in de klassen. In de groepen 7 komt de wethouder Kees Diepenveen een gastles verzorgen. Het is leuk als u thuis ook over dit onderwerp praat met uw kinderen. Zo kunnen we samen aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Activiteiten programma KMN Kind en Co
Laat uw kind sfeer proeven op de BSO tijdens de studiedag op woensdagochtend op 9 november!

Het Veldhuis en BSO Feestkasteel van Kind en Co gaan intensiever samenwerken. Momenteel zijn we in overleg hoe we hier invulling aangeven, te denken valt aan één pedagogisch beleid, waarbij school vloeiend overloopt in buitenschoolse opvang. Voorlopige ideeën zijn om met dezelfde thema’s te gaan werken en een ruimer aanbod van activiteiten ook kinderen die niet op de BSO zitten. Hierop vooruitlopend organiseert Kind en Co tijdens de studiedag van school, op woensdag 9 november van 8.30 – 12.15 uur een activiteitenprogramma. Alle kinderen van school zijn welkom, er is plaats voor 50 kinderen.

De kinderen kunnen 2 workshops bijwonen. De workshops die wij organiseren zijn een sport- , crea-, dans- en theater workshop. Plaatsing is op volgorde van aanmelding. Deelname is gratis.

Er hangt een intekenlijst bij de administratie van de school waar u uw kind(eren) kan inschrijven en voorkeur voor workshops kan aangeven. Aanmelden kan tot en met 4 november a.s.. Als uw kind deelneemt vragen wij bij aankomst bijzonderheden door te geven zoals een dieet en een telefoonnummer voor noodsituaties. Kind & Co kijkt uit naar de komst van de kinderen om ze een reuze leuke ochtend te bezorgen!

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met Muriel Mahakena, senior pedagogisch medewerker, m.mahakena@kmnkindenco.nl

Afsluiting Kinderboekenweek
Afgelopen week is er in alle klassen volop aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Het was mooi om te zien dat er heel veel opa's en oma's in de klassen zijn geweest om voor te lezen. Alle kinderen van groep 4 en groep 3-4 hebben een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Hier hebben zij allerlei activiteiten gedaan die aansloten bij het thema van de Kinderboekenweek. Donderdag 13 oktober hebben we de Kinderboekenweek met elkaar afgesloten. Alle groepen hebben tijdens de Veldfuif aan elkaar gepresenteerd waar zij de afgelopen periode aan gewerkt hebben. Er werd gezongen, gedanst, toneel gespeeld en er werd kunst tentoongesteld. De groepen 7 hebben met elkaar een fantastische lipdub opgenomen. Bent u benieuwd naar het resultaat? Neem dan snel een kijkje op onze website onder het kopje video's.  


oudervereniging
Onze ingangen zijn prachtig aangekleed en aangepast op het seizoen met dank aan de oudervereniging. Daarvoor onze complimenten. De oudervereniging speelt een belangrijke rol binnen onze school tijdens verschillende activiteiten door het schooljaar heen. Op onze website vindt u onder het kopje 'ouders' meer informatie over de oudervereniging en wat zij allemaal doen. 

Groepen 8 gaan op kamp
Maandag 10 oktober gaan onze groepen 8 op kamp. Dit schooljaar doen de groepen 8 Austerlitz aan en de kinderen zullen op de fiets naar hun kamplocatie reizen. Wij wensen de lkinderen van de groepen 8 en de begeleidende leerkrachten en ouders heel veel plezier.  

Kinderboekenweek
Op 5 oktober start de kinderboekenweek. Vanaf maandag 3 oktober besteden we in onze school aandacht aan de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is oma's en opa's onder de titel 'Voor altijd jong'. 


Kunstcircuits
15 september zijn we enthousiast gestart met de kunstcircuits. Elke groep werkt een periode aan muziek, dans, dans, drama of beeldende vorming. Tijdens de Veldfuif 13 oktober laten de kinderen de resultaten aan elkaar zien en horen. Het thema is familie. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek: "Opa en oma, voor altijd jong". De groepen 1-2 zijn bezig met drama en worden begeleid door gastdocent. De groepen 8 maken onder begeleiding van een gastdocent een rap. Ook de andere groepen zijn volop bezig. Zo staat in de groepen 3 dans centraal en in de groepen 4 muziek. De kinderen leren dansjes en liedjes uit grootmoeders en grootvaders tijd. De groepen 5 maken een stilleven en in de groepen 6 staan drama-activiteiten rondom het thema familie centraal. De groepen 7 tenslotte maken een eigen lipdub. Kortom: kunst en cultuur bruist op Het Veldhuis.

Waterpret
Tuinslangen, sproeiers, gieters en emmers zorgden op deze warme woensdag voor waterpret bij de kinderen van Het Veldhuis. En dat was meer dan welkom op deze warme dag! De klassen gingen per toerbeurt drie kwartier spetteren en kledderen op het schoolplein.  

Touchscreens
Tijdens de zomervakantie hebben we al onze 'oude' digiborden vervangen door touchscreens. Op twee groepen na hebben alle groepen 3 t/m 8 een touchscreen tot hun beschikking. Voor de kleuters zijn er ook twee aangeschaft en een daarvan wordt tevens in de plusklas ingezet. Een touchscreens is te vergelijken met een grote televisie gecombineerd met een tablet en is op dit moment het modernste wat er op de markt te krijgen is. Vooral het scherpe beeld met veel lichtopbrengst geeft veel voordelen maar ook de interactieve mogelijkheden zijn veel groter dan met de oude generatie digiborden. We hebben gekozen voor exemplaren die in hoogte verstelbaar zijn en tevens verrijdbaar zijn. Zo kunnen wij in de klas maar ook daarbuiten de borden multifunctioneel inzetten en zijn niet meer aan een vaste plek bij een muur in een lokaal gebonden. Momenteel is het team druk bezig om te leren wat ze allemaal met een touchscreen kunnen en ontdekken we steeds meer interactieve en leerzame mogelijkheden. En natuurlijk ontdekken onze leerlingen net zo snel met ons mee en leren we met en van elkaar.

 

12 oktober informatieochtend
Iedereen is welkom

Op 12 oktober is er een informatieochtend voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze ochtend zullen wij kennis met u maken, een presentatie over onze school geven en u rondleiden door onze school. U kunt tijdens deze ochtend zelf de sfeer in onze school ervaren en zien hoe wij werken met onze leerlingen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Onze informatieochtend bestaat uit een programma met verschillende onderdelen en daarom vragen wij u van te voren even aan te melden via de mail: info@hetveldhuis.nl. U mag natuurlijk ook even bellen. Tot woensdag 12 oktober.

Klasbord
Op Het Veldhuis gebruiken wij vanaf dit schooljaar in alle groepen klasbord. Klasbord is een afgeschermde vorm van social media. In het kader van privacy vinden wij het prettiger om deze meer afgeschermde vorm van social media in te zetten i.p.v een meer open vorm zoals facebook of twitter. Dit heeft ook te maken met het doel dat wij voor ogen hebben met de inzet van social media. Op Het Veldhuis vinden we de driehoek 'ouder', 'kind' en 'leerkracht' belangrijk en een van de tools die we inzetten binnen deze driehoek is Klasbord. Dit betekent voor ons dat wij Klasbord inzetten om connectie te maken tussen ouder (verzorgers), leerkracht en kind. Soms komt het voor dat opa's, oma's, broers en zussen of andere familieleden zich aanmelden bij klasbord. Dit is vaak goed bedoeld omdat deze familieleden het ook heel leuk vinden om op Klasbord te kijken. Wij willen u erop wijzen dat dit niet de bedoeling is en vragen iedereen om de code niet aan anderen te verstrekken. 

De inzet van social media is van deze tijd maar vraagt ook iets extra van onze leerkrachten. Wij verwachten niet van onze leerkrachten dat zij dagelijks berichten plaatsen maar wel dat er met enige regelmaat een berichtje wordt geplaatst. Wij hebben deze frequentie niet volledig vastgezet om iedere leerkracht ook de autonomie te geven om social media in te zetten en ermee te leren werken. Dit betekent in de praktijk dat er verschillen in de frequentie van het plaatsen van berichten zal zijn. Over de inhoud hebben we wel afspraken gemaakt. Leerkrachten geven een inkijkje in het reilen en zeilen van de groep. Dit betekent dat u bijvoorbeeld berichtjes kunt verwachten over waar men mee bezig is in de groep of een leuke foto van een activiteit. Klasbord is niet de klassenagenda voor bijvoorbeeld uitjes, toetsen of huiswerk. 

Over hoe u klasbord kunt gebruiken verwijzen wij u naar het kopje 'Klasbord' op de website of u kunt natuurlijk ook kijken op www.klasbord.nl.

 

Nieuw Schooljaar
Het schooljaar gaat weer van start. Maandag zullen we het schooljaar feestelijk openen. Om 8:15 worden alle kinderen op het schoolplein verwacht. Nadat het schooljaar is geopend en de leerlingen hun nieuwe lokaal hebben opgezocht is er voor de ouders de gelegenheid om koffie en thee te drinken. Wij zijn er klaar voor.

Het team van Het Veldhuis

Fijne Vakantie
Op dit moment genieten wij van onze vakantie. Namens alle medewerkers van het Veldhuis wensen wij iedereen een hele fijne vakantie. Tot in het nieuwe schooljaar!

Wenochtend
Woensdag 29 juni aanstaande is de wenochtend voor alle kinderen. De kinderen gaan dan met hun nieuwe groep en nieuwe leerkracht kennismaken. De kinderen verzamelen om half 9 in hun nieuwe klaslokaal. De leerkrachten van hun nieuwe groep staan klaar om de kinderen op te vangen. De ochtend duurt tot 10.00 uur. Na de pauze gaan de kinderen weer naar hun huidige klas terug.

Veldfuif
Afgelopen woensdag was de Veldfuif. Alle kinderen hebben een optreden verzorgd in een bomvolle zaal. Vele ouders waren aanwezig en iedereen heeft genoten!

Veldfuif
Afgelopen woensdag was de Veldfuif. Alle kinderen hebben een optreden verzorgd in een bomvolle zaal. Vele ouders waren aanwezig en iedereen heeft genoten!
 

Veldfuif: Het Veldhuis viert feest
woensdag 22 juni is er weer een zomerveldfuif. Bij deze Veldfuif zijn ouders en verzorgers ook van harte welkom om te komen kijken naar het optreden van hun kind. Het schema met de tijden zal nog naar de ouders worden gecommuniceerd met daarbij meer informatie. Wij hebben er zin in!


Het Veldhuis 2e bij Handbaltoernooi
Op 1 juni hebben een aantal leerlingen namens het Veldhuis deelgenomen aan het schoolhandbaltoernooi van de provincie Utrecht. Met trots mogen we zeggen dat het Veldhuis de een na beste handbaldames van de provincie in huis heeft. Wij feliciteren de handbaldames met het behalen van een mooie 2e plaats!

Markt groepen 8
Op 1 juni hebben de leerlingen van groep 8 de traditionele markt georganiseerd. Deze markt is helemaal door de leerlingen zelf georganiseerd en de opbrengst is voor de afscheidsdag van de leerlingen. De leerlingen hebben enorm hun best gedaan en er was dan ook van alles te doen. Er waren allemaal leuke spelletjes en activiteiten en natuurlijk ontbraken de heerlijke hapjes niet die vaak ter plaatse werden gemaakt. Het weer werkte ook mee en het was gezellig druk. We kijken terug op een geslaagde markt en voor de leerlingen van de groepen 8 breken de laatste weken op de basisschool nu echt aan. Op naar de musicals en hopelijk hebben ze voldoende bij elkaar voor een uitje op de afscheidsdag.

1 juni markt
Op 1 juni organiseren de groepen 8 een markt om geld op te halen voor de afscheidsdag. De leerlingen van de groepen 8 willen op hun laatste schooldag nog een keer een leuk dagje weg met elkaar. Hiervoor willen zij zelf geld ophalen en organiseren daarom een markt. Bij het organiseren van een markt komt nog best veel kijken en dus erg leerzaam voor onze 'jonge ondernemers'.

Zet woensdag 1 juni in uw agenda en kom naar het trio-plein om 12:15. 


Open Ochtend
Op woensdag 8 Juni houden wij weer een open huis! 
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zien wij u graag woensdagochtend 8 juni om een kijkje te nemen op onze school. 
Iedereen is welkom!

U kunt zich aanmelden via info@hetveldhuis.nl

Koningsspelen en fijne vakantie
De koningsspelen waren weer een sportief succes. Na de gezamelijke opening zijn alle groepen sportieve activiteiten gaan doen. We willen de oudervereninging, de werkgroep voor de koningsspelen, alle hulpouders en de leerlingen van groep 8 bedanken voor hun bijdrage om deze dag tot een succes te maken. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien elkaar weer in mei!

Juf Linda is cultuurcoördinator
Het Veldhuis gaat de komende jaren met kunst en cultuur aan de slag. Hiervoor is een beleidsplan nodig en om deze te maken is weer expertise nodig. Juf Linda heeft zich het afgelopen jaar ingezet om zichzelf te laten scholen tot cultuurcoördinator en heeft tevens een beleidsplan voor de komende jaren geschreven. Op de studiedag hebben we juf Linda in het zonnetje gezet en kreeg zij haar certificaat uitgereikt. Hierbij feliciteren we juf Linda nogmaals en we gaan komend schooljaar enthousiast met het nieuwe beleidsplan aan de slag. Dit betekent in de praktijk dat we zichtbaar anders kunst en cultuureducatie gaan geven aan onze leerlingen. Hoe dit er precies uit gaat zien zullen we de komende tijd verder uitwerken.

Groepen 8 terug van kamp
De groepen 8 zijn weer terug van kamp. Het was weer een geslaagde week vol leuke activiteiten. We hebben leuke, actieve en spannende spellen gedaan. Lekker bij de haard gezeten en ondanks de niet al te hoge temperaturen hebben we zelfs een watergevecht gehouden. We zijn naar het museum geweest op de fiets, lekker wezen zwemmen en natuurlijk mocht een bonte avond niet ontbreken. 


Hulp van ouders is bij het organiseren van een kamp onmisbaar. Ook dit jaar hadden we weer een enthousiaste groep ouders mee op onze kampen waarvoor onze dank. In het bijzonder willen wij onze 'kokkies' benoemen. Jolanda en Ria gaan al jaren mee met ons om te koken. Jolanda is dit jaar voor de 14e keer mee geweest en Ria voor de 9e keer. Jaar naar jaar hebben zij ervoor gezorgd dat de catering tot in de puntjes was verzorgd. Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze 'kokkies' en willen we ze nog een maal heel erg bedanken voor hun enorme inzet de afgelopen jaren.

  

Centrale Eindtoets
Volgende week op 19, 20 en 21 april is het weer tijd voor de centrale eindtoets. De eindtoets vervangt sinds vorig schooljaar de bekende cito(eind)toets die in de maand februari werd afgenomen. De Eindtoets wordt nu wat later in het schooljaar afgenomen en telt niet meer mee voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

Het maken van de eindtoets is voor iedere basisschool verplicht. Het Veldhuis heeft gekozen voor de centrale eindtoets die is ontwikkeld in samenwerking met Cito. Wij doen mee aan de papieren versie van deze Eindtoets. De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen en wij hebben ook gekozen voor het onderdeel wereldoriëntatie. Wij wensen de leerlingen van de groepen 8 alvast heel veel succes. 

Groepen 8 gaan op kamp
Traditioneel gaan de kinderen op Het Veldhuis in groep 8 op kamp. We gaan nu alweer een aantal jaren naar het altijd gezellige Esbeek. We verblijven in een groepsaccomodatie waar het ons aan niets ontbreekt. Lekker bij de haard liedjes zingen en spannende verhalen vertellen. Spellen doen in het bos en zoals het hoort zal het er iedere avond nog lang onrustig maar vooral gezellig zijn. De groepen 8A en 8C gaan op 4, 5 en 6 april op kamp en zijn 7 april een dagje vrij ter compensatie en om bij te komen. De groepen 8B en 8D nemen het stokje over op 6 april en zullen op vrijdag 8 april weer terug komen. Deze groepen zijn op dinsdag 5 april ter compensatie een dagje vrij. Wij wensen alle leerlingen van de groepen 8 een heel gezellig kamp toe!

Open Ochtend 20 April
Op woensdag 20 April houden wij weer een open huis! 
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zien wij u graag woensdagochtend 20 April om een kijkje te nemen op onze school. 
Iedereen is welkom!

U kunt zich aanmelden via info@hetveldhuis.nl

Uitnodiging lezing 'Het Talent van je kind!'
Het lijkt wel of sommige kinderen steeds jonger een weerwoord hebben. Sta je met je driejarige te discussiëren waarom het belangrijk is dat hij in februari toch echt een trui met lange mouwen aan moet en geen t-shirt. En dan hoor je je kind zeggen: ja, maar…! Of wil je achtjarige zich in elk gesprek met jou en je partner mengen, omdat hij toevallig ook nog een goed idee heeft. Loop je met je kind naar de supermarkt, word je tijdens je wandelingetje bestookt met 1001 vragen… Hoe ga je hiermee om? Als opvoeder vraag je je misschien ook af: hoe kan ik mijn kind al jong stimuleren in zijn talenten?
 
Voor opvoeders die dit herkennen, organiseert de Gemeente Utrecht een lezing over opvoeden van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Lezing
Tijdens de lezing “Het talent van je kind…!” komen de volgende thema’s aan bod:
  • Nog zo jong… en al zo mondig. Eindeloze discussies. Je kind lijkt wel een spons: vragen, vragen en doorvragen. Alles wil je kind weten. Drs. Lisanne van Nijnatten, Kinder- & Jeugdpsycholoog van Edu & Ik neemt je mee in deze thema’s en bespreekt tips die meteen toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
  • Talent van je kind stimuleren door spelen: een nieuwe kijk met verrassend effect. Prof.Dr. Jan de Lange deed onderzoek naar hoe kinderen spelenderwijs leren. Met eenvoudige tips laat hij zien met welk speelgoed je de kwaliteiten van je kind kunt versterken. En ook hoe je met spel het probleemoplossend vermogen, creativiteit en out of the box denken van je kind kunt stimuleren.
Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en het delen van ervaringen.

Wanneer: dinsdag 29 maart a.s. van 19.00 – 22.30 uur
Inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.  
 
Waar: Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1 (verdieping 6, ruimte V35)
 
Voor wie? Alle (groot)ouders, andere opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar en geïnteresseerden.
 
Aanmelden kan via deze link tot uiterlijk 24 maart. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
Tot 29 maart!
Gemeente Utrecht, Jeugdgezondheidszorg
 

Pasen
De werkgroep Pasen is hard bezig met de voorbereidingen voor de paasviering. Hierover willen wij u graag informeren.
 
Paasviering 24 april.
 
Donderdag 24 maart organiseren we vanaf 8.30 uur een paasontbijt met viering voor alle kinderen van onze school. Dit betekent dat uw kind deze ochtend thuis niet hoeft te ontbijten. Wilt uw kind een eitje bij het ontbijt dan mogen ze die ze zelf meenemen van thuis en tijdens het ontbijt opeten. Het paasontbijt zal plaats vinden in het eigen lokaal. Bij de viering besteden we aandacht aan de betekenis van Pasen.
 
De kinderen nemen deze dag gewoon hun eigen 10- uurtje en lunch mee. We hanteren de normale eindtijd n.l. 14.45 uur.
 
Palmpaasstok.
 
Het is een goede gewoonte om voorafgaande aan Palmzondag met elke groep een palmpaasstok te maken en deze weg te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. In week 11 gaan we de stokken in de klassen versieren. Vanaf woensdag 9 maart hangt er bij iedere klas een lijst waarop u kunt aangeven wat uw bijdrage aan de palmpaasstok zal zijn. Vrijdag 18 maart gaat de Palmpaasstok mee met de kinderen. Op dinsdag 8 maart is er met alle kinderen een brief mee naar huis gegaan. Onderaan de brief vindt u een strookje waarop u kunt aangeven wie u in gedachten heeft voor de palmpaasstok en wat de reden is dat u vindt dat deze persoon ervoor in aanmerking komt. Bij meerdere aanmeldingen per groep bespreekt de groepsleerkracht met de kinderen wie de palmpaasstok krijgt.
 
Voedselbank Leidsche Rijn.
 
Ook dit jaar willen wij tijdens de periode voorafgaand aan Pasen aandacht schenken aan een goed doel. Vanaf 14 maart tot 24 maart mogen de kinderen producten meenemen voor de Voedselbank in Leidsche Rijn.

In elke klas zal er vanaf 14 maart een doos staan waar de producten in verzameld kunnen worden.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 

Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels ben ik al een maand interim-directeur van Het Veldhuis en ik heb mezelf nog niet formeel voorgesteld. Ik vond het fijn voor Het Veldhuis om, een week na mijn aanstelling, te horen dat er iemand is gevonden, die het directieschap vanaf 1 mei op zich gaat nemen. Daarmee is mijn rol dus zeer tijdelijk en erop gericht de nieuwe directeur, Monique Rijnsburger, zo goed mogelijk in te werken en voor te bereiden op de taken die haar wachten.

Mijn naam is Christine van der Pol. Ik ben ooit begonnen als leerkracht op een school voor speciaal basisonderwijs. Daarna ben ik gaan werken bij de overheid als trainer en opleidingsadviseur. In 2002 nam ik besluit terug te keren in het onderwijs, maar nu als directeur. Ik heb gewerkt op diverse scholen in Zeist en Wijk bij Duurstede. In 2015 ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf, Ducator. Mijn bedrijf richt zich op het coachen en adviseren van directieleden op basisscholen en het tijdelijk vervullen van directie-vacatures.

Na een maand mag ik de conclusie trekken dat Het Veldhuis een fijne school is om te werken. Inmiddels ben ik in gesprek met alle teamleden en ik ben blij met hun inzet en professionaliteit. Het Veldhuis is een taakgerichte school met goede resultaten. Het is ook een ambitieuze school.
Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Waarschijnlijk heeft u ook in de krant gelezen dat het op dit moment bijna onmogelijk is goede invallers te vinden. Dit is een landelijk probleem waar wij ook mee te maken hebben. Met recht een stevige uitdaging, die veel aandacht vraagt. Vooral in een aantal bovenbouwgroepen. Dit onderwerp heeft onze volle aandacht. Ik zal de ouders van de betreffende groepen separaat informeren over de stappen die wij aan het ondernemen zijn rond deze problematiek.
 
 
Vriendelijke groet,
 
Christine van der Pol
 

Open Ochtend 16 maart
Ook in 2016 zal Het Veldhuis zijn deuren voor geïnteresseerde ouders weer openen. Op woensdag 16 maart houden wij weer een open huis! 
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zien wij u graag woensdagochtend 16 maart om een kijkje te nemen op onze school. 

U kunt zich aanmelden via info@hetveldhuis.nl

Fijne Vakantie
Na een periode van hard werken is het weer even tijd voor een weekje rust. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot 29 februari.

Alaaf!!! Carnaval op Het Veldhuis
Vandaag hebben we met de hele school carnaval gevierd. Onder leiding van brassband Swup hebben we de dag muzikaal geopend op het schoolplein in polonaise. De carnavalskrakers klonken vrolijk uit alle klassen en alle kinderen zagen er prachtig verkleed uit! Alle kinderen hebben vandaag ook meegedaan aan het "ren je rot" spel. Samen feestvieren en plezier hebben stond vandaag centraal!

Letterfeest groepen 3
Hoera!!!
De kinderen uit de groepen 3 kennen alle letters! Dit is natuurlijk reden voor een klein feestje.
Samen met een heleboel papa's en mama's hebben de kinderen vanmorgen een letterspeurtocht door de school gedaan.
De volgende stap is het maken van een heleboel leeskilometers. Leren lezen is namelijk hartstikke leuk! 

 

Schoolplein
Vorig schooljaar hebben alle kinderen een mooi bedrag voor het schoolplein bij elkaar gelopen tijdens een sponsorloop. De mogelijkheden voor het opknappen van het plein zijn minimaal met deze financiële middelen. De werkgroep is daarom in contact gekomen met Stichting de Wending en zij kunnen ons begeleiden in het traject naar een nieuw schoolplein. Concreet betekent dit dat er ingezet gaat worden op Fondsenwerving om zo meer budget te krijgen om vernieuwingen te realiseren. Dit betekent dat de zichtbaarheid van wat er van het geld van de sponsorloop gedaan word nog even op zich laat wachten. Uiteraard is het geld gereserveerd voor het schoolplein en zal dit niet verloren gaan. 

Voedselbank en Serious Request


Voor de kerstvakantie hebben wij op Het Veldhuis aandacht besteed aan de goede doelen: Voedselbank (groep 1 t/m 4) en Serious Request (groep 5 t/m8).

Wat fijn dat er zoveel betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ouders was voor deze goede doelen. We hebben beide doelen iets heel moois kunnen schenken. De voedselbank heeft volle dozen gekregen om uit te delen en voor Serious Request is er een bedrag van €603,11 opgehaald. Dit bedrag is voor de kerstvakantie gestort en is dus meegeteld in het totaalbedrag wat er is opgehaald voor Serious Request
Door deze fantastische bijdrage zijn veel mensen geholpen.          

Allemaal bedankt voor jullie bijdrage!                                         
                                                                                              

   

 


Dringende oproep organisatie avondvierdaagse
Heeft u de avondvierdaagse altijd een geweldig spektakel gevonden en vindt u dat de school hier ook in de toekomst aan moet blijven deelnemen? Dan zoeken we u! 

Wat verwachten we van u:
- Deelname aan 2 informatieavonden van de stichting avondvierdaagse
- Aanschrijven van groepsouders
- Innen van deelname gelden via groepsouders
- Opgave deelnemers bij de stichting
- Coördinatie tijdens de loopavonden

Bent u enthousiast geworden? Laat het ons weten via oudervereniging@hetveldhuis.nl 

Aankomend jaar zal namelijk het laatste jaar zijn dat de oudervereniging de organisatie van de avondvierdaagse voor Het Veldhuis op zich neemt. 

Ouderavond over 'Kijk'
Op maandag 18 januari organiseren wij een ouderavond over KIJK!, het nieuwe kindvolgsysteem in de onderbouw. Gastspreker Eline Overeem (onderwijsadviseur bij de CED groep) zal een algemene inleiding  verzorgen over de visie en uitgangspunten van KIJK!. Daarna zoomen we in op de dagelijkse praktijk. Leerkrachten van de onderbouw vertellen hoe het observeren en registeren in zijn werk gaat. We sluiten af met de introductie van het nieuwe rapport.  Uiteraard is er ook volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We starten om 19.30 uur en sluiten om 20.30 uur af. Wij hopen veel ouders te verwelkomen. Wilt u zich s.v.p. uiterlijk maandag 11 januari aanmelden bij de administratie (info@hetveldhuis.nl).

27 januari weer een Informatieochtend!
Ook in 2016 zal Het Veldhuis zijn deuren voor geïnteresseerde ouders weer openen. Op woensdag 27 januari houden wij weer een open huis! 
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zien wij u graag woensdagochtend 27 januari om een kijkje te nemen op onze school. 

U kunt zich aanmelden via info@hetveldhuis.nl


Oproep Oudervertegenwoordiger 'Passend Onderwijs'
De MR heeft een oproep uitgedaan voor ouders die zitting willen nemen in de OPR. De oproep is te vinden bij nieuws; formulieren en brieven en wordt in de brief verder toegelicht.

Kerstviering
Zoals de meesten wel gemerkt hebben is de school omgedoopt van Sinterklaas naar de Kerstsfeer. Alle klassen zijn inmiddels druk met versieren, de advent en de goede doelen dit jaar. Over advent en de goede doelen dit jaar leest u hieronder meer.
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
Nog even een aantal belangrijke data en tijden op een rijtje.

De kerstviering en het kerstdiner vinden plaats op woensdag 16 december. Van 17.00 tot 18.15 zal er een kerstdiner zijn in de klassen. U bent uitgenodigd om in de tussentijd te komen borrelen in de Oranje zaal.
Om 18.15 kunt u uw kind ophalen. Hieronder staat aangegeven waar en hoe u uw kind kunt ophalen.
Hoofdgebouw:
Voor de groepen 1/2 A, 1/2B en 1/2C. U kunt vanaf de buitendeur van de klas naar binnen.Voor alle andere groepen in het hoofgebouw geldt: U kunt via de hoofdingang binnenkomen en uw kind bij de klas ophalen. U verlaat de school via de Pantarijn.

Triogebouw:
De groepen op de benedenverdieping verlaten de school via de nooddeur, achterin de gang. Alle groepen boven verlaten de school via de hoofdingang. Als de kinderen alleen naar huis mogen dan moeten ze een briefje inleveren bij de leerkracht.
Donderdag 17 december is een gewone schooldag. Vrijdag 18 december heeft iedereen vrij en begint de kerstvakantie.  

                                                                                                                               

Adventstijd
Vanaf 29 november is de advent begonnen. In de klas zijn we vanaf maandag 30 november aan het aftellen tot aan de kerst. U kunt de adventskrans aantreffen in de klassen.
De adventskrans is een liggende, ronde krans. De krans heeft vier kaarsen (waxinelichtjes) waarvan tijdens de advent er elke week één meer wordt aangestoken.  De kaarsen staan centraal voor het komende licht en de geboorte van Jezus Christus. De ronde krans staat voor de wereld en het terugkomen van de vier seizoenen. De kaarsen symboliseren, naast het komende licht, ook de vier windrichtingen (Noor, Oost, Zuid en West.)
Binnen de school volgen wij in deze tijd een thema uit de methode Trefwoord.
Dit jaar is het thema “Sterrenregen”.
In dit thema gaat het over (kerst)wensen uitspreken voor die mensen die te maken hebben (gehad) met onrecht. Denk aan de mensen waar het niet goed mee gaat of aan de huishoudens waar mensen het niet breed hebben. Het onrecht in de wereld wordt besproken in de klas, passend bij het niveau en leeftijd van de kinderen.
 
Goede doelen dit jaar.
Dit jaar hebben we gekozen voor twee andere goede doelen. Er is een splitsing gemaakt tussen de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Groep 1 t/m 4 gaat zich inzetten voor de voedselbank. Wij zijn als school al lange tijd gelinkt aan de voedselbank. De voedselbank komt dit jaar alle restanten van het kerstdiner en de borrel ophalen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is een pak rijst of knakworstjes meenemen heel tastbaar. Vandaar dat we voor deze groepen dit doel gekozen hebben.
De groepen 5 t/m 8 gaan zich inzetten voor Serious Request. Veel kinderen horen hier over op de radio en zien er dingen van op televisie. Door middel van eigen acties wordt er geld ingezameld voor een doel die 3FM en het Rode Kruis bepaald hebben. Hieronder kunt u van beide doelen een stukje lezen.
 
De groepen 1 t/m 4 gaan sparen voor de Voedselbank.
De voedselbank zamelt boodschappen in voor meer dan 50 gezinnen in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern die zelf niet voldoende geld hebben. Het past bij de kerst gedachte om mensen in onze omgeving die het moeilijk hebben te helpen. Wij kunnen deze stichting ondersteunen door lang houdbare producten in te zamelen. Denk bijvoorbeeld aan een blik soep of knakworstjes, een bus aanmaaklimonade, ontbijtpap of macaroni of spaghetti.Tussen 7 en 15 december kunt u de lang houdbare producten inleveren in de klas. Daar staat een doos klaar om het in te doen.

De groepen 5 t/m 8 gaan geld inzamelen voor Serious Request.
Keep them going is het thema van het Rode Kruis en 3FM Serious Request. In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren/kinderen die moeten overleven in oorlogsgebieden en slechte omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo. Deze jongeren en kinderen kunnen vaak niet naar school, omdat het te gevaarlijk is of de scholen zijn verwoest. Op dit moment kunnen bijna 50 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of een opleiding volgen. Het Rode kruis helpt door de kinderen een opleiding te geven of door materialen te geven om naar school te kunnen. De DJ's van 3FM gaan deze kinderen helpen door samen met de rest van Nederland geld in te zamelen hiervoor. Dat doen ze door in het Glazen huis te gaan zitten. Dit jaar staat het Glazen huis in Heerlen.

Wij willen als school hieraan een bijdrage leveren door samen zoveel mogelijk geld te gaan inzamelen. Vanaf 30 november is dit thema in de klas besproken en is er met elkaar bekeken hoe er geld ingezameld gaat worden. Vanaf 7 december is de actie dan echt gestart. In elke klas komt een spaarpot te staan waar het ingezamelde geld in komt. 16 december sluit de actie en wordt het geld bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt dit gebracht of gestort op de rekening van Serious Request.

                                                                  
 

Sinterklaasfeest!
Vol verwachting zaten er vanmorgen ruim 650 kinderen in de grote sporthal te wachten. Zou Sinterklaas ook dit jaar de weg naar Het Veldhuis weer vinden? Uit volle borst werden de sinterklaasliedjes meegezongen en jawel...... Sinterklaas kwam binnen met maar liefst 5 pieten! Na de ontvangst met de hele school heeft elke klas een speciaal sinterklaasprogramma in de klas gehad. De foto's van het sinterklaasfeest volgen zo snel mogelijk. Blijf de website in de gaten houden.

Week van de Mediawijsheid
Vorige week was het de week van de mediawijsheid. Media spelen een steeds centralere rol in ons leven. Dit biedt talloze nieuwe mogelijkheden maar om deze ten volle te kunnen benutten, kunnen kinderen alle hulp gebruiken van opvoeders, leerkrachten en professionele mediamakers. De Week van de Mediawijsheid vraagt daarom jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen en jongeren vanaf 6 t/m 18 jaar.

Binnen het Veldhuis is er binnen verschillende groepen in de bovenbouw aandacht besteed aan de week van de mediawijsheid. Groep 8B heeft een week lang meegedaan aan het spel mediamasters. Tijdens dit spel hebben de kinderen veel geleerd over Media, media beoordelen en zelf media maken. Iedere dag kregen de leerlingen op school en thuis opdrachten met als doel om een mysterie te ontrafelen. Dit deden we samen met ruim 4300 klassen in Nederland. Na afloop van de week mochten de leerling zichzelf 'Mediamaster' noemen. 

 

Terugblik informatieavond hoogbegaafdheid
Maandag 2 november was er een druk bezochte ouderavond op het Veldhuis. Het thema ‘Passend Onderwijs en kinderen die meer kunnen’ werd deskundig ingeleid door gastspreker Atske Oudshoorn (orthopedagoog en specialist hoogbegaafdheid). Zij nam ons mee in de wereld van hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen hebben een brede algemene belangstelling en een honger naar kennis. Ze hebben een hekel aan herhaling en aan routinematige taken. Atske benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om tijdig te signaleren zodat problemen als onderpresteren en demotivatie voorkomen kunnen worden. Vooral omdat kinderen zich heel snel aanpassen aan hun omgeving. Zo gaf zij als voorbeeld een kind in 1-2 dat weer een koppoter tekende terwijl het thuis al een gedetailleerd mensfiguur liet zien. Hoogbegaafde kinderen hebben op school uitdaging nodig en gerichte feedback, vooral op het ‘leren leren’.

Na de inleiding van Atske zoomden we in op het Veldhuis. In 3 workshops vertelden we over onze aanpak bij jonge kinderen, oudere kinderen en de Plusklas. In de groepen 5-8 compacten we de leerstof voor de kinderen en bieden we verrijkingsstof aan. Bij jonge kinderen spreken we nog niet over hoogbegaafd maar over een ontwikkelingsvoorsprong. In groep 1-2 krijgen deze kinderen andere werkjes en opdrachten, bijvoorbeeld uit de Slimme Kleuterkist. Ook in de groepen 3 en 4 werken we met verrijkingsstof. In de Plusklas bieden we 1x per week extra uitdaging en begeleiding bij het ‘leren leren’. In de workshops konden ouders al hun vragen stellen en kennis maken met de diverse materialen. Al met al een leerzame en inspirerende avond.  
 

Medezeggenschapsraad Het Veldhuis weer op sterkte!
Aan het einde van vorig schooljaar hebben twee ouders de MR verlaten. Na een oproep in De Veldpost hebben zich gelukkig twee enthousiaste vaders gemeld die graag lid willen worden van de MR. Er waren dus geen verkiezingen nodig. 

De nieuwe MR-leden stellen zich hieronder graag aan u voor:


Mijn naam is Martijn Tillema, vader van Tara (groep 6) en Jelte (groep 4). Samen met mijn vrouw Elles vormen we een fijn gezin en wonen we sinds 2005 in De Meern/Veldhuizen. Een wijk waar de kinderen geweldig kunnen opgroeien, veel vriendjes hebben en ook met veel plezier naar school gaan.
Op dit moment werk ik nog bij Transavia als hoofd cabin crew. Een leuke gevarieerde baan, maar per
1 november zal ik overstappen naar de trainingswereld en ga ik bij het bureau Moovs een nieuw merk oprichten gericht op trainingen gebaseerd op de positieve psychologie.
Ik ben blij dat ik een kans krijg om deel te nemen aan de MR. We leven in een maatschappij die continu aan het veranderen is, die onder druk staat, en die vereist dat we met een kritische blik blijven volgen of we de juiste keuzes maken. Onderwijs is daarin cruciaal, waarbij de school samen met de ouders moet kijken hoe de juiste richting te kiezen om de kinderen te begeleiden en te onderwijzen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want ook een school staat onder druk. Zij moet met minder geld toch nog betere resultaten behalen. Dat kan lukken, maar dat kan ook alleen als je als ouder meedenkt en meewerkt. Vanuit de MR kan dat en vandaar dat ik mij kandidaat heb gesteld om vanuit het belang van de kinderen mee te denken.

Ik ben Dennis Ekelschot, vader van Jens (3c). Ben werkzaam binnen de overheid als organisatie adviseur. Reden van mijn aanmelding voor de MR is dat ik graag constructief en kritisch mee wil werken aan de ontwikkeling van Het Veldhuis.
 

Versierhulp gevraagd
Sinterklaas is nog niet eens vertrokken uit Nederland en de voorbereidingen voor kerst zijn al bezig. 
Maandagavond 7 december om 19.30 uur zullen we de school in kerstsfeer brengen. In de centrale hallen komen grote kerstbomen, compleet met lampjes en kerstballen. Daarnaast gaan we de gangen versieren zodat het echte kerstgevoel kan beginnen. Om er een mooi plaatje van te maken, kunnen we uw hulp goed gebruiken. 
Vind u het leuk en heeft u tijd (al is het maar een half uurtje) om te komen helpen?
We horen het graag via oudervereniging@hetveldhuis.nl. Vele handen maken licht werk!

Alvast bedankt voor uw reactie,

Vriendelijke groeten,
Oudervereniging Het Veldhuis

Oproep knutselmaterialen
De komende periode zal er in de groepen 3 en 4 groepsdoorbrekend aandacht besteed gaan worden aan de creatieve vorming. Hiervoor zijn de leerkrachten op zoek naar toiletrolletjes, kurken, eierdozen en glazen jam/appelmoes potjes. Helpt u mee met verzamelen?
U kunt de materialen afgeven bij de leerkrachten vn de groepen 3 en 4.
Alvast bedankt!

Rommelpiet op Het Veldhuis
Dinsdag 17 november hebben alle kinderen hun schoen gezet op school. Vanmorgen waren niet alleen alle schoenen gevuld, maar had rommelpiet de boel ook flink op stelten gezet! Gelukkig hebben alle kinderen er met elkaar voor gezorgd dat de school weer snel netjes en opgeruimd was.

Plusklas maakt knikkerbaan
De afgelopen 3 weken zijn de kinderen in de plusklas druk bezig geweest met het maken van een knikkerbaan. De opdracht was om een knikkerbaan te maken van enkel papier en lijm. Om de opdracht extra moeilijk te maken moest de knikkerbaan van groep 4 t/m 6 minimaal 15 sec duren en en van groep 7-8 20 sec. Een goede samenwerking en overleg was belangrijk. De resultaten zijn prachtig geworden!
De komende weken gaan de kinderen aan de slag met 'leren leren'. 

Open huis
Woensdagochtend 9 december houden wij weer een open huis!
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zien wij u graag woensdagochtend 9 december om een kijkje te nemen op onze school. 

U kunt zich aanmelden via info@hetveldhuis.nl
 

Sinterklaas op Het Veldhuis!

Nog een paar dagen en dan is Sinterklaas weer in ons land.

Wat zullen de Sint en zijn pieten dit jaar allemaal meemaken? We volgen dit in het Sinterklaasjournaal.

 

Natuurlijk komt Sinterklaas ook bij ons op school.

Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. Wilt u zorgen dat uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is? De kinderen mogen hun jas aanhouden. Rond 8.45 uur wachten we in de grote gymzaal op de aankomst van de Sint. Helaas kunt u als ouder het feest niet bijwonen.

Het 10-uurtje voor deze dag wordt verzorgd.

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 maken surprises. Het is de bedoeling dat de kinderen een cadeautje kopen voor het kind van wie ze het lootje hebben getrokken. De kinderen krijgen geld in een envelop om een cadeautje te kopen.

Donderdag 3 december na schooltijd mogen de kinderen tot 15.15 uur hun surprises komen

brengen.
 

We wensen iedereen een sfeervolle en gezellige Sinterklaas tijd toe.                           


Hulpverzoek versieren en inpakken Sinterklaas
Het is al bijna weer zover dat de Sint met zijn Pieten ons land komen bezoeken. Uit
betrouwbare bron hebben wij begrepen dat er op 4 december een bezoek gepland staat op Het Veldhuis. Op vrijdagochtend 13 november gaan we de school versieren zodat de Sint met zijn Pieten zich meer dan welkom voelen. Het zou fijn zijn wanneer u ons komt helpen. We verzamelen om 8:30 uur bij de trap in het Hoofdgebouw
 
Elk jaar is het natuurlijk weer een drukte van jewelste voor Sint en de Pieten en daarom heeft de Hoofdpiet gevraagd of wij alvast de cadeautjes willen inpakken voor de groepen 1 t/m 4. Op woensdagochtend 18 november kunnen wij uw hulp gebruiken met het inpakken.
Heeft u kleine kinderen die nog niet naar school gaan? Geen probleem, die kunt u gewoon meenemen wanneer u ons komt helpen. Het is wel aan u zelf om in te schatten of dit handig is bij de inpakactiviteit
 
Wilt u helpen op 13 en/of 18 november, meldt u zich dan aan via oudervereniging@hetveldhuis.nl
 

Vacature Directeur
Het bestuur van Stichting R.K. Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens is per direct op zoek naar een Ervaren directeur, onderwijskundig leider (0,8 - 1,0 fte) VERBINDEND – VERNIEUWEND – VISIE GEDREVEN


 
Klik hier voor meer informatie

BHV training teamleden
Woensdag 28 oktober hebben ruim 15 personeelsleden van onze school weer deelgenomen aan de training voor Bedrijfs Hulp Verlening. Er zijn brandjes geblust, verbanden aangelegd en er is geoefend met reanimatie. Ook heeft elke leerkracht een theoretisch examen moeten afleggen.
We hopen uiteraard dat we BHV zo min mogelijk hoeven in te zetten op school, maar mocht het nodig zijn dan zijn we goed voorbereid.
  

Oudervereniging zoekt nieuwe leden
Een school kan niet zonder oudervereniging en zeker op een school van onze omvang is deze onmisbaar.
De Oudervereniging is een vereniging waarin ouders van de leerlingen inspraak hebben bij het organiseren van diverse activiteiten op school.
Je kunt hierbij denken aan;

- De viering van Sinterklaas
- Een warm, sfeervol Kerstfeest
- Een spetterend Carnaval
- Sportieve Koningsspelen
- Een vrolijk Pasen
- Avond vierdaagse
- Schoolfoto’s
- Schoolreis
- Onvergetelijk Afscheid groep 8
 
Zonder voldoende ouders binnen het OV team kunnen deze leuke activiteiten niet georganiseerd worden.
Wij zijn per heden op zoek naar;
Enthousiaste, gedreven vaders en moeders!

Wij willen u vragen om erover na te denken om de OV te komen versterken.
Wilt u een keer ‘sfeer komen proeven’? U bent van harte welkom om een van onze vergadering bij te wonen.
 Heeft u vragen over het deel uitmaken van de OV of wilt u een keer bij ons aansluiten, laat het ons weten!
Mailadres: oudervereniging@hetveldhuis.nl
 

Junioracademie weer van start
Vandaag zijn uit de groepen 8 een aantal leerlingen voor het eerst naar de junioracademie gegaan. In samenwerking met het Leidsche Rijn College krijgen deze leerlingen een 'extra' vak per week aangeboden. De lessen op de Junioracademie zijn op VWO niveau en bieden de leerlingen extra uitdaging. De leerlingen beginnen de komende maanden met het vak erfelijkheidsleer en daarna zal literatuur het volgende vak gaan worden. Het Veldhuis heeft goede ervaringen met de samenwerking met de Junioracademie en is blij dat we ook dit jaar weer een aantal leerlingen kunnen laten deelnemen. 

Coördinator Avondvierdaagse 2017 gezocht
Aankomend schooljaar zal het laatste jaar zijn dat de Oudervereniging de organisatie van de avondvierdaagse voor het Veldhuis op zich neemt. Heeft u de avondvierdaagse altijd al een geweldig spektakel gevonden en vindt  u dat onze school hier zeker bij moet zijn dan bent u degene die wij zoeken!!!
 
Wat wordt er van u verwacht;
- Deelname aan 2 infoavonden van de stichting A4D
- Aanschrijven van groepsouders
- Innen deelname gelden
- Opgave deelnemers bij stichting
- Coördinatie tijdens de loopavonden
Bent U enthousiast geworden laat het ons weten!
 
Wij zijn te bereiken via oudervereniging@hetveldhuis.nl

Schoollied van Het Veldhuis
Op woensdag 14 oktober hebben wij met veel trots ons eigen schoollied aan de leerlingen en ouders gepresenteerd. In samenwerking met het UCK hebben we in september een aantal dagen van onze school één grote muziek en dansschool gemaakt. In iedere klas is hard gewerkt en geoefend om uiteindelijk als echte artiesten een schoollied op te nemen. De leerlingen hebben het lied onder begeleiding van het UCK helemaal zelf gemaakt. Wij zijn enorm trots op onze leerlingen en het resultaat mag er zeker zijn! We zijn bezig om de videoclip een plek op onze website te geven maar met de onderstaande link kunt u alvast het schoollied bekijken. Veel kijkplezier.

Klik hier voor ons schoollied 

Studiedag vrijdag 16 oktober
Vrijdag 16 oktober hebben alle leerkrachten van onze school een studiedag. Uw kind hoeft deze dag niet naar school, maar kan alvast beginnen met genieten van de herfstvakantie. Het thema van de studiedag is 'ontmoeten en inspireren'. Onderwijsprofessionals uit onze eigen stichting gaan inspirerende verhalen vertellen en mooie praktijkvoorbeelden laten zien tijdens verschillende workshops. We zien allemaal erg uit naar deze dag en verwachten dat deze veel nieuwe ideeën zal brengen om in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan.  

Uitnodiging ouderavond 2 november
"Passend onderwijs en kinderen die meer kunnen"

Passend onderwijs gaat meestal over kinderen die een extra steuntje in 
de rug nodig hebben maar wat betekent het voor kinderen die fluitend 
door de leerstof gaan? Wat kunnen wij deze "meerkunners" bieden?
Hierover organiseren wij op maandag 2 november, aansluitend aan de 
Kijkavond, een ouderavond. We starten om 19.45 en sluiten om 20.45 uur 
af. Atske Oudshoorn, orthopedagoog en specialist op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid, zal een algemene inleiding verzorgen. Daarna 
zoomen we in op Het Veldhuis. U kunt kiezen uit 3 workshops:

1.       Het jonge kind (groep 1-4)

2.       Het oudere kind (groep 5-8)

3.       De Plusklas

Wij hopen veel ouders te verwelkomen. Wilt u zich s.v.p. uiterlijk 
WOENSDAG 14 OKTOBER aanmelden bij de administratie 
Klik hier om u aan te melden
. Graag ook even vermelden aan welke workshop u 
wilt deelnemen. De avond zal in het hoofdgebouw worden gehouden.

(mocht de link niet werken op uw apparaat dan kun u ook zelf een mail sturen naar info@hetveldhuis.nl, geef even uw naam op en welke workshop u wilt volgen)

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is in volle gang. Het thema van dit schooljaar is "Raar maar waar".
In elke groep vinden activiteiten plaats om de leesmotivatie van de kinderen te vergroten. De groepen 4 brengen allemaal een bezoek aan de bibliotheek, er zijn voorleesochtenden in verschillende groepen en worden allerlei activiteiten met boeken aangeboden. Schoolpleincommissie gestart
Vorig schooljaar hebben we een sponsorloop gehouden waarbij de kinderen een heel mooi bedrag hebben opgehaald voor het schoolplein.
De commissie die zich gaat buigen over de plannen voor het nieuwe schoolplein is gestart. Vooral de kinderen mogen natuurlijk ook gaan meedenken over hoe hun speelplek eruit moet komen te zien. We houden u op de hoogte, binnenkort meer nieuws!

Open huis
Woensdagochtend 7 oktober houden wij weer een open huis!
Is uw kind jonger dan 4 jaar en bent u nog op zoek naar een school?
Gaat u binnenkort verhuizen en bent u nog op zoek naar een school?
Dan zie wij u graag as woensdag om 9.00 uur om een kijkje te nemen op onze school.

Informatieavond voortgezet onderwijs 6 oktober
Op 6 oktober zullen wij ouders en verzorgers van de leerlingen van de groepen 7 en 8 informeren over de schooladviezen (niveau) en de overstap naar het VO.  De avond begint om 19:45 in de Oranjezaal van het hoofdgebouw.

Opname jubileumlied


Vandaag hebben we ons schoollied opgenomen! De kinderen lieten zich niet afleiden door de camera en hebben allemaal ontzettend hun best gedaan. Alle kinderen hebben hun bijdrage geleverd aan zang, dans, rap of percussie. Het UCK gaat voor nu ons aan de slag om een mooie videoclip te maken. Bent u ook al zo benieuwd naar het eindresultaat? 

De plusklas is gestart
De eerste 3 dagen van de plusklas zitten erop. De kinderen zijn enthousiast en werken hard. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met verschillende denkspellen, filosoferen en samenwerkingsopdrachten. Momenteel zijn de kinderen bezig met een project. Meer informatie vindt u binnenkort op de pagina van de plusklas. Houdt deze pagina goed in de gaten om op de hoogte te blijven waar we mee bezig zijn.

Jubileumweek
Het Veldhuis bestaat 15 jaar en dat vieren wij! We zijn de jubileumweek maandag begonnen met een feestelijk ontbijt in alle klassen. Onder leiding van het UCK is er de afgelopen dagen ook al hard gewerkt aan het maken van een eigen schoollied. Elke klas is aan de slag gegaan met zang, dans, rap of percussie. Morgen is de grote dag van de opname. We verwachten alle kinderen dan op school in een spijkerbroek met een rood of blauw shirt/trui. Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat? Noteer dan vast woensdag 14 oktober in uw agenda om te komen kijken en luisteren naar het schoollied en de afsluiting van de kinderboekenweek. 

Veldhuis App
Het Veldhuis heeft vorig schooljaar als een van de eerste basisscholen een App in gebruik genomen die gekoppeld is aan onze website. U kunt met onze App o.a. gemakkelijk ons laatste nieuws lezen, onze foto's bekijken en ons bereiken. Klik hier voor meer informatie. 

Kinderboekenweek 2015
Maandag 5 oktober starten we met de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Raar, maar waar”. Waarom is de zon zo heet? Hoe werkt een televisie? Waarom kun je jezelf niet kietelen? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Niemand stelt dan ook betere vragen dan zij. Tijdens de kinderboekenweek worden ze daarom op hun wenken bediend. Onder het motto Raar, maar waar! vieren  we hun nieuwsgierigheid. Zo staan alle boeken over natuur, wetenschap en techniek in de spotlights. Woensdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een spetterende Veldfuif.
 
De Kinderboekenweek is voor u een mooie gelegenheid om weer eens samen met uw kind een bezoekje aan de bibliotheek te brengen.

Algemene ledenvergadering OV
Donderdag 24 September as. van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur wordt er een algemene ledenvergadering van de oudervereniging gehouden in het Triogebouw. U bent welkom en kunt zich aanmelden via het emailadres: oudervereniging@hetveldhuis.nl.

Jubileum! Het Veldhuis 15 jaar
Binenkort bestaat het Veldhuis 15 jaar. We gaan dit op een heel bijzondere manier vieren met een schoolontbijt, een muziekproject en een speciale Veldfuif. Uiteindelijk zullen we een heus eigen schoollied hebben, waar alle kinderen een bijdrage aan zullen leveren. Een echte videoclip zal ook worden gemaakt! Meer info is te vinden in de speciale email die hierover is verstuurd.


Startgesprekken
De startgesprekken staan weer voor de deur.
Deze gesprekken zijn bedoeld om een goed beeld van uw kind te krijgen zowel op school als thuis. Wij hebben u daar als ervaringsdeskundige van uw kind voor nodig. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind op donderdag 17 september of dinsdag 22 september. De gesprekken duren maximaal 15 minuten. 

Naast de deur van het lokaal van uw kind hangt vanaf vandaag een lijst waarop u zich in kunt schrijven. Wij willen u eraan herinneren dat wij het zeer op prijs stellen als beide ouders aanwezig zijn. Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt dat zij ook bij het gesprek aanwezig zijn, met als doel om de kinderen nog meer te betrekken bij hun leerproces en eigen ontwikkeling. 
 

Informatieavonden
De komende week zijn er informatieavonden voor alle groepen. Tijdens deze informatieavond zal (zullen) de groepsleerkracht(en) van uw kind informatie geven over het schooljaar in de betreffende groep. Het doel van de informatieavond is dat u een beeld krijgt van wat uw kind het komende schooljaar zal gaan doen en zal leren. UIteraard kunt u ook als ouder vragen stellen over het schooljaar. Om over uw eigen kind te praten (of vragen te stellen) zijn later deze maand de startgesprekken. Wij hopen u te mogen begroeten bij de informatieavond van uw kind(eren). Tenzij anders aangegeven zal de informatieavond in het lokaal van uw kind worden gehouden. In de kalender op deze website vindt u welke groepen op welke dag informatieavond hebben.

De 1e week zit erop
De eerste schoolweek van dit schooljaar zit er weer op. In de eerste week hebben de leerlingen en leerkrachten kennis met elkaar gemaakt en zijn er afspraken in iedere groep gemaakt. Door samen met de kinderen afspraken te maken zorgen we er samen voor dat er een prettige sfeer in en om de school ontstaat. In de eerste week hebben we o.a. afspraken gemaakt over het buitenspelen en leggen we de nadruk op het begroetten van elkaar. 

We zullen het komend schooljaar de website meer gaan gebruiken om u te informeren. U kunt ook onze school-app dowloaden in de appstore of google play. U kunt dan gemakkelijk het laatste nieuws lezen, de schoolkalender inzien, contact met ons opnemen of de foto's bekijken.   

Wij zijn er klaar voor!
Afgelopen week heeft het team van Het Veldhuis weer hard gewerkt om de school in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Alle klassen zijn weer ingericht, de leerkrachten hebben de lessen voorbereid en alles is klaar om de leerlingen maandag weer te kunnen ontvangen. Afgelopen donderdag hebben alle collega's met elkaar het schooljaar afgetrapt met een gezellige lunch waarbij iedereen iets had meegebracht. Wij zijn er helemaal klaar voor. Ook in het nieuwe jaar is Het Veldhuis voor ieder kind een leerzaam thuis!


Fijne Vakantie
Het schooljaar 2014/2015 zit erop. Na hard werken mogen we allemaal even gaan genieten van een welverdiende vakantie. Namens het gehele team van Het Veldhuis wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie en tot augustus!

Afscheid Juf Marianne
 
Op 10 juli hebben we afscheid genomen van juf Marianne van Schaijk die besloten heeft, na 15 jaar gewerkt te hebben op onze school, op  collega-school De Twaalfruiter te gaan werken. Het is altijd jammer om een goede en ervaren leerkracht te moeten laten gaan en we zullen juf Marianne erg gaan missen. Wij wensen juf Marianne veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging en willen haar bedanken voor alles wat ze voor Het Veldhuis heeft betekend. 

Dag Groepen 8
Op woensdag 8 juli hebben de leerlingen van de groepen 8 hun laatste dag op Het Veldhuis gehad. Eigenlijk was de laatste dag niet echt op Het Veldhuis omdat de leerlingen naar de Efteling zijn geweest. Het uitje naar de Efteling hadden ze zelf bij elkaar verdient met de markt die de leerlingen zelf hadden georganiseerd eerder dit schooljaar. Ondanks 'wat' regen hebben ze een leuke dag gehad en kwamen ze vermoeid maar voldaan terug op school waar alle ouders op hun kinderen stonden te wachten. Op school hebben we met alle kinderen van groep 8, ouders, verzorgers en leerkrachten afscheid genomen van de kinderen waarna ze voor de laatste keer Het Veldhuis hebben verlaten onder een groot applaus. We kijken terug op een fantastisch afscheid en we wensen de kinderen van groep 8 een hele fijne zomervakantie. Voor na de vakantie natuurlijk heel veel succes op het middelbaar onderwijs en kom nog eens langs.

 

Musicals groepen 8
Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli hebben de groepen 8 van Het Veldhuis de musical 'Het Musicalmysterie' opgevoerd. Beide avonden waren een enorm succes. De leerlingen, ouders, genodigden en leerkrachten van onze school hebben zichtbaar genoten en de reacties waren uitsluitend positief. Wij willen alle kinderen, hulpouders en collega's bedanken die deze avonden tot een succes hebben gemaakt. Nu op naar het afscheid.

2 en 3 juli aangepaste schooltijden ivm warmte
Vanwege de tropische temperaturen die deze week worden verwacht hebben we besloten dat we alle kinderen aanstaande donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli vanaf 12.00 uur vrij te geven. We vinden het niet verantwoord om de kinderen en de leerkrachten met elkaar in een klaslokaal te laten zijn als de buitentemperatuur oploopt tot 35 graden. In onze lokalen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten. 
We willen u vragen de opvang voor uw kind zoveel mogelijk zelf te organiseren, maar begrijpen dat dit niet voor iedereen even makkelijk te regelen is. Mocht u geen passende opvangmogelijkheid voor uw kind weten, dan willen we u vragen om dit te melden bij de administratie (Nathalie en Annet). We zullen de kinderen dan op school opvangen. Uiteraard zo koel mogelijk en met een 'light' middagprogramma.

De musicals voor de groepen 8 in de oranje zaal gaan 's avonds wel gewoon door.

Met vriendelijke groet, namens de directie,

Dave van der Geer

Geslaagde Veldfuif
 
Het is inmiddels een traditie om aan het einde van een schooljaar de Zomerveldfuif te houden. In iedere groep zijn de leerlingen enthousiast aan de slag gegaan om iets voor te bereiden om op het podium te laten zien. Ook deze keer hebben we in de verschillende 'fuiven' weer enorm genoten van onze leerlingen in leuke zomerse acts. Samen met de vele ouders die zijn komen kijken was het een groot feest! 

Tour De France
Op Het Veldhuis willen we een uniek evenment als de start van de Tour De France in Utrecht niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Op donderdag 18 en vrijdag 19 juni heeft De Gemeente Utrecht, de groep Utrecht Fietst en Harten voor sport in samenwerking met de ANWB en Veilig Verkeer Nederland een leuk programma voor de groepen 5 tm 8 verzorgd.  Er zijn lessen gegeven in de klas, er was een behendigheidsparcours en de leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben geleerd simpele klusjes aan een fiets uit te voeren en banden te plakken. 

Het programma 'U in de Wijk' van RTV Utrecht heeft opnames gemaakt van de activiteiten op vrijdag 19 juni.  Het programma wordt zaterdag 27 juni uitgezonden op het stadskanaal van RTV Utrecht, UStad op kanaal 12/224,25 Mhz vanaf ongeveer 08:10 (ieder uur) tot laat in de avond. 'U in de wijk' is ook te zien op digitale TV van Ziggo, kanaal 40 en ze zijn te volgen op Facebook, Twitter en YouTube

Tour De France
Via de pers heeft u al kunnen vernemen dat er voor de Utrechtse Basisschoolkinderen verschillende activiteiten worden georganiseerd die in het teken staan van de start van de Tour de France vanuit de Domstad. De Gemeente Utrecht, de groep Utrecht Fietst en Harten voor sport hebben een leuk programma voor ons dat in samenwerking met de ANWB en Veilig Verkeer Nederland wordt verzorgd voor de groepen 5 tm 8.
 
Het Veldhuis grijpt deze unieke kans aan om het verkeersonderwijs betekenisvol in te vullen met een kant en klaar programma dat ons wordt aangeboden. Iedereen begrijpt wel dat dit in een van de drukste periodes is van het schooljaar, waarbij kinderen en leerkrachten al veel activiteiten hebben. Toch denken we dat het leuk is voor de kinderen als we ondanks de schooldrukte deelnemen. Deze activiteiten sluiten goed aan op het verkeerslabel dat we vorig jaar behaald hebben waarin wij van Het Veldhuis uitstralen dat we goed verkeersonderwijs belangrijk vinden.

Het programma 'U in de Wijk' van RTV Utrecht zal opnames maken van de activiteiten op vrijdag 19 juni.  
Het programma wordt zaterdag 27 juni uitgezonden op het stadskanaal van RTV Utrecht, UStad op kanaal 12/224,25 Mhz vanaf ongeveer 08:10 (ieder uur) tot laat in de avond. 'U in de wijk' is ook te zien op digitale TV van Ziggo, kanaal 40 en ze zijn te volgen op Facebook, Twitter en YouTube

 


 

Plusklas vanaf september
Het Veldhuis zal vanaf komend schooljaar een plusklas starten voor hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 3. De Plusklas is bedoeld als aanvulling op het aanbod in de klas. In de klas bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. Dit betekent dat we voor meer- en hoogbegaafde leerlingen de lesstof compacten en verrijken. In de Plusklas bieden we hen extra uitdaging door middel van het werken aan projecten en het stimuleren van creatief denken. Bovendien kunnen de kinderen met min of meer dezelfde denkwijze elkaar ontmoeten en met elkaar samen werken. De plusklasleerkracht kan ook begeleiding bieden bij het ‘leren leren’ en het bevorderen van de leermotivatie. De groepsleerkracht en de plusklasleerkracht maken samen een plan met doelen waaraan gewerkt wordt.  

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die reeds op onze school zitten en meer willen weten over de plusklas, zijn van harte welkom tijdens een inloopmoment op woensdag 24 juni van 8.30 - 9.30 uur in de teamkamer van het hoofdgebouw.  U kunt ook meer lezen over de plusklas in veldpost nummer 13.

Ouders/verzorgers die nog geen leerling op onze school hebben zitten en meer willen weten over onze school zijn van harte welkom op een informatieochtend of neem even contact met ons op. Wij informeren u graag over wat Het Veldhuis u en uw kind te bieden heeft. 
 

Avondvierdaagse
Ook dit jaar hebben een groot aantal leerlingen van onze school de avondvierdaagse gelopen. Vandaag was de laatste avond en zijn de lopers onthaald door trotse ouders, broers, zussen, opa's, oma's, tante's, ooms, vrienden, buren etc . Wij feliciteren alle toppers die namens het Veldhuis hebben gelopen en willen de hulpouders die meegelopen en/of meegeholpen hebben bij de organisatie heel erg bedanken voor alle hulp.  Wij zijn trots op jullie allemaal!

Alpe d'HuZes
Wij kunnen u melden dat een deel van de opbrengst van de sponsorloop inmiddels is gedoneerd aan juf Marianne voor haar Alpe d'HuZes avontuur. Wij weten inmiddels dat de vader van Timo uit de groep van juf Marianne ook zijn steentje zal bijdragen aan Alpe d'HuZes. Hij zal als vrijwilliger naar Frankrijk afreizen met een auto (team veiligheid). Afgelopen donderdag heeft de vader van Timo ons schoolplein bezocht met die auto en juf Marianne heeft haar outfit even laten zien. Natuurlijk zijn we ook even op de foto gegaan.

 

Markt Groep 8 weer een succes
Op woensdag 27 mei hebben de leerlingen van de groepen 8 een kleedjesmarkt gehouden. Het was erg gezellig en de groepen 8 hebben het benodigde geld voor hun afscheidsdag op deze manier zelf bij elkaar weten te krijgen. Goed gedaan jongens en meiden!
 

Bedrag Sponsorloop
Op de Koningsspelen hebben we op Het Veldhuis een sponsorloop gehouden. Wij zijn ongelooflijk trots op onze leerlingen die het ongelooflijke bedrag van € 13 431,94 bij elkaar hebben gelopen. Fantastisch! De helft is bestemd voor Juf Marianne haar Aple d'HuZes avontuur en de andere helft zal worden besteed aan ons schoolplein. 

Zodra we meer weten over ons schoolplein zullen we daar uiteraard over berichten. Als je meer wilt weten over het avontuur dat juf Marianne aangaat kun je kijken op de volgende site http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/mariannes/marianne-van-schaik/  Wij wensen haar alvast veel succes. 

Koningsspelen
Ook dit jaar heeft Het Veldhuis deelgenomen aan de Koningsspelen. Na een opening met de hele school hebben alle kinderen deelgenomen aan een sponsorloop. Met deze sponsorloop hebben we geld opgehaald voor twee doelen: voor Juf Marianne die de 'Alp du zes' gaat doen voor het goede doel (KWF) en het andere doel is het schoolplein bij ons hoofdgebouw. Hoeveel we opgehaald hebben kunnen we nog niet melden maar we kunnen wel melden dat alle leerlingen enorm hun best hebben gedaan. Zodra we meer nieuws hebben zullen wij u dit melden.

Plusklas
Om nog meer aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen tegemoet te kunnen komen, starten we in september met een Plusklas. In de Plusklas krijgen hoogbegaafde kinderen meerdere lesuren of een dagdeel les van een leerkracht die gespecialiseerd is in het werken met hoogbegaafde kinderen. In Velpost nr 11 kunt u hier meer over lezen.

Top