Nieuwsbrief


Iedere donderdag van een schoolweek komt er een nieuwsupdate opgesteld door de het team van Het Veldhuis. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail naar alle ouders en verzorgers verzonden. Op deze pagina kunt u de nieuwsbrieven van dit schooljar terugvinden.


Schooljaar 2018-2019