Kwaliteitskaarten


Kwaliteitskaart zijn kaarten waarin wij binnen Het Veldhuis onze doelen op verschillende beleidsterreinen uitwerken.
Op deze kaarten staat wat we als school willen bereiken, welke stappen we zetten om daar te komen (hoe) en wat we daarvoor nodig hebben. Zo gaan we het doen!

Wij hebben er voor gekozen om de meest voorkomende situaties binnen onze school vast te leggen in kwaliteitskaarten: procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen. Met onderstaande kwaliteitskaarten geven wij u inzicht in een aantal processen die voor u als ouder van belang (kunnen) zijn: