Jaarplan MR
 


De MR heeft in de vergadering van november 2014 besloten jaarlijks een MR-jaarplan op te gaan stellen. Als Medezeggenschapsraad van Het Veldhuis willen we de belangen van de kinderen op onze school, de leerkrachten en de school zelf zo goed mogelijk behartigen. Hoe we dit willen bewerkstelligen, kunt u lezen in het actuele  jaarplan MR schooljaar 2018-2019.