Gemeenschappelijke MedezeggenschapsraadDe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan met het bestuur, waar het beleid van onze stichting wordt getoetst. Over een aantal thema's heeft de GMR instemmingsrecht, over andere geeft zij adviezen. In ieder geval wordt de GMR over alles wat speelt binnen de stichting goed geïnformeerd.

Als "kritische vriend" werkt de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad samen met het bestuur van de stichting om het onderwijs ieder jaar weer een stap vooruit te laten zetten.

De GMR bestaat (evenals de MR) uit een aantal personeelsleden en een aantal ouders. Van elke school is een personeelslid en een ouder lid van de GMR.