Onze Gemeenschappelijke MedezeggenschapsraadDe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan met het bestuur, waar het beleid van onze stichting wordt getoetst. Over een aantal thema's heeft de GMR instemmingsrecht, over andere geeft zij adviezen. In ieder geval wordt de GMR over alles wat speelt binnen de stichting goed geïnformeerd.

Als "kritische vriend" werkt de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad samen met het bestuur van de stichting om het onderwijs ieder jaar weer een stap vooruit te laten zetten. Zij houdt zich o.a. bezig met de volgende zaken:
Verder heeft de GMR m.b.t. allerlei andere onderwerpen adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld m.b.t. het beleid van onderhoud van de scholen.
Ook bewaakt ze dat afspraken over personeelsbeleid worden nageleefd. Als lid van de GMR behartig je dus de belangen van uw kind en/of die van je collega’s. Je kunt écht invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen de stichting. Je levert dus een bijdrage aan de continuïteit van de scholen en de stichting.

Je bent als GMR-lid betrokken bij het algemene belang. Het behandelen van klachten van individuele personeelsleden of ouders hoort zeker niet tot de taak van een GMR-lid.

De GMR bestaat (evenals de MR) uit een aantal personeelsleden en een aantal ouders. Van elke school is een personeelslid en een ouder lid van de GMR. 


Vacature GMR


Het Veldhuis maakt als basisschool deel uit van een stichting van katholieke basisscholen in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. De overige scholen zijn De Twaalfruiter, De Drie Koningen, de Willibrordschool  en de St Bonifatiusschool. Er wordt binnen de stichting onderwijs gegeven aan circa 3.300 leerlingen door plusminus 220 leerkrachten. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) praat en overlegt met het College van Bestuur, denkt mee, adviseert en is betrokken bij beslissingen en veranderingen binnen de stichting. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij recht op instemming of advies over het beleid van de stichting. De GMR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Medezeggenschap op schoolniveau vindt plaats vanuit de MR van de betreffende school. Als GMR-lid hoef je geen lid te zijn van de MR.
 
Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe oudervertegenwoordiging vanuit Het Veldhuis.

 
Waarom zou je onderdeel van de GMR willen worden?
 
Wat zoeken wij?
Naast een dosis enthousiasme en een warm hart voor onze scholen, gaat onze voorkeur uit naar een ouder die ervaring heeft in Human Resources en ondernemingsraden. Ervaring met de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is een pre, maar zeker niet noodzakelijk.
 
Meer informatie?
Wil je meer weten, neem dan contact op met Peter Verstraten (06-14230057), huidige oudervertegenwoordiging van Het Veldhuis.