Ons Team


Het Veldhuis heeft een professioneel en enthousiast team. We hebben een goede balans in onderwijservaring en ons team kent mannen en vrouwen waardoor leerlingen binnen onze school te maken krijgen met 'juffen en meesters'. Binnen ons team hebben wij veel expertise o.a. op het gebied van coöperatief leren, het jonge kind, reken-, taal- en leesonderwijs, dyslexie, extra zorg voor leerlingen, gedragsspecialisme, bewegingsonderwijs, ICT/mediawijsheid, passend onderwijs, hoogbegaafdheid en creatieve vorming. Op onze school zien wij de leerkracht als spil van het gehele onderwijsproces. Vandaar dat we samen met onze leerkrachten ontwikkeldoelen vaststellen, veel van elkaar leren en continu bijscholen. We zijn een lerende organisatie. Samen zorgen we ervoor dat Het Veldhuis iedere dag een leerzaam thuis voor onze leerlingen is waar iedereen zich thuis voelt.

De leerkracht doet ertoe...
 
 
formatieoverzicht 2017-2018
 
Groep 1/2 A
  Juf Nancy Juf Linda
Groep 1/2 B
  Juf Hettie  Juf Hetty
Groep 1/2 C
  Juf Fenne Juf Patricia
Groep 1/2 D
  Juf Els Juf Hetty
Groep 1/2 E
  Juf Sylvia  Juf Sonja
Groep 3A  
  Juf Susan  
Groep 3B
  Juf Sandra Juf Marlene
Groep 4A
  Juf Anne Juf Ilse (zwangerschapsverlof)
Groep 4B  
  Juf Janneke  
Groep 4C
  Meester Frenk Juf Ilse (de Lange)
Groep 4/5D
  Juf Irene Juf Hetty
Groep 5A
  Juf Claire Meester Jesse
Groep 5B
  Juf Yvonne Juf Karlijn
Groep 5C
  Juf Puck Juf Hetty 
Groep 6A
  Juf Willemien Juf Maureen
Groep 6B
  Juf Jamie Juf Eline
Groep 6C  
  Meester Mitchell  
Groep 6/7D
  Juf Mirjam Juf Maureen
Groep 7A
  Juf Michelle Juf Minerva
Groep 7B  
  Juf Anandi  
Groep 7C
  Meester Jesse Juf Simone
Groep 8A
  Meester Rick Juf Simone
Groep 8B  
  Juf Hester  
Groep 8C  
  Juf Tessa  
Plusklas  
 
Directeur:  
  Monique Rijnsburger  
Teamleider Groep 5 t/m 8  
  Juf Michelle   
Teamleider 
Groep 1 t/m 4
 
  Juf Corinne  
Intern Begeleider  
  Juf Monique  
Intern Begeleider  
  Juf Marlene  
Intern Begeleider  
  Juf Mieke  
Onderwijs-
ondersteuning

 
 
  Juf Martine  
ICT-Coördinator  
  Juf Sandra  
Administratie
  Nathalie Annet
Congiërge  
  Wesley  
Overblijf-
coördinator/ ondersteuning administratie

 
 
  Roemie