Onze VisieWij zijn een dynamische school, midden in de samenleving. Op onze school zitten kinderen uit de wijken Veldhuizen, de Balije en Vleuterweide. De kinderen die bij ons op school zitten vormen een goede afspiegeling van de bewoners in deze wijken. We bieden onderwijs aan vanuit de katholieke identiteit. We zien het als onze uitdaging om alle kinderen onderwijs op maat te bieden. Er is een veilige leeromgeving en we betrekken ouders bij het leerproces van hun kind. Iedereen is welkom!

 
Veiligheid, Respect en Vertrouwen
We begroeten de kinderen bij binnenkomst, noemen elkaar bij de naam en werken aan sociale vaardigheden. Overal in de school wordt rustig gewerkt en we benaderen elkaar respectvol. Zo willen we ervoor zorgen dat elk kind zich veilig voelt.

Welbevinden en Zelfvertrouwen
Het welbevinden en zelfvertrouwen van onze kinderen staat centraal. In alle klassen werken we met zichtbare complimenten. Afspraken en regels hangen duidelijk zichtbaar in alle klassen. Hierdoor hebben we een duidelijk en positief pedagogisch klimaat.

Werken aan wat werkt
We hebben duidelijke gedrags- en omgangsafspraken. Uitgangspunt bij onze benadering is dat we uitgaan van datgene wat het kind al kan en hij van zijn fouten mag leren.

Ik hoor erbij, ik kan het zelf, ik weet hoe het moet
Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en zelf keuzes maken zijn belangrijke ingrediënten binnen ons leerproces. Zo verhogen we de 
betrokkenheid van de kinderen.

Uitdagen
We staan erom bekend dat we goed voor  onze leerlingen zorgen. Dat geldt voor de kinderen die een extra steuntje nodig hebben, maar ook  voor de kinderen die fluitend door de leerstof heen gaan.
De lokalen en gangen hebben we uitdagend ingericht. Kinderen worden zo geprikkeld om zich goed te ontwikkelen. We gebruiken moderne materialen en hulpmiddelen om het leren zo interessant mogelijk te maken.


De leerkracht doet ertoe
Op onze school zien wij de leerkracht als spil van het gehele onderwijsproces. Vandaar dat we 
samen met onze leerkrachten ontwikkeldoelen vaststellen, veel van elkaar leren en continu bijscholen. We zijn een lerende organisatie.

Samen
Op onze school leren we van elkaar, zijn we van elkaar afhankelijk en delen we kennis en 
vaardigheden. Samenwerken is dan ook een belangrijk sleutelwoord in onze school.

Dynamisch
De maatschappij is dynamisch; dus is ons onderwijs dat ook. We erkennen dat de snel veranderde maatschappij voortdurend andere eisen stelt aan de vaardigheden van mensen. Ontwikkelingen vragen om tijdig en adequaat anticiperen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze Visie.