De Oudervereniging


 

Wie of Wat is de OV?

De OV is de Oudervereniging van Het Veldhuis en bestaat uit een groep ouders die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Wij houden ons niet bezig met inhoudelijke zaken, maar zijn samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de organisatie van heel veel activiteiten voor uw kind(eren) op school.

Denk hierbij aan , het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, Koningsspelen, avondvierdaagse , Eindfeest groep 8.

We vergaderen gemiddeld  één keer per maand. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten, en andere zaken besproken. Om de maand is er ook een teamlid van school aanwezig. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering om de samenwerking/communicatie tussen de OV en het team zo direct mogelijk te houden. Ook worden tijdens de vergadering punten besproken die bij ouders leven en binnen het team.

Wellicht dat het u ook leuk lijkt om eens te helpen bij de activiteiten die wij organiseren voor de bijna 600 kinderen van Het Veldhuis, we kunnen uw enthousiaste hulp goed gebruiken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

De Oudervereniging

oudervereniging@hetveldhuis.nl
 

WhatsApp Groep


Past deelname in de oudervereniging u niet?  Maar wilt u toch uw steentje bijdrage. We gebruiken de “Ouderhulp-WhatsApp”. Via deze app zullen wij u door middel van korte berichten om hulp vragen voor diverse activiteiten, denk hierbij aan het versieren van de school of hulp bij spelletjes tijdens carnaval en de koningspelen. Een groep ouders die wij kunnen benaderen als de schoolgebouwen ‘omgetoverd’ moeten worden in een bepaalde sfeer.

Vindt u het leuk ons hierbij voortaan te helpen? Laat het ons weten via ons mailadres. Hierbij graag uw naam en mobielenummer aangeven.
Wij hopen van harte dat zich een groot aantal vader’s en moeder’s aanmelden.


oudervereniging@hetveldhuis.nl

Ouderbijdrage


Om al deze activiteiten te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. Dit betreft een bijdrage van de ouders die wordt gebruikt voor o.a. bovengenoemde activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit het overheidsbudget.

Voor het beheer van de ouderbijdrage is de OV verantwoordelijk. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alleen kunnen wij zonder deze bijdrage alle bovengenoemde leerzame en voor uw kind belangrijke activiteiten niet bekostigen. Uw bijdrage stellen wij dan ook zeer op prijs. Het stelt ons en de school in staat om voor uw kind(eren) iets extra’s te doen tijdens het schooljaar.

De ouderbijdrage dit schooljaar bedraagt € 22,- per kind.


Onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep(en) kunt u dit bedrag overmaken op Rekeningnummer: NL58RABO341 4580 23
Indien u wilt kunt u gebruik maken van gespreide betaling of nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via: oudervereniging@hetveldhuis.nl

Note: voor leerlingen die gedurende het schooljaar na 1 januari op school komen, geldt een aangepaste regeling, gezien de activiteiten die voor 1 januari reeds hebben plaatsgevonden. Ouders van deze leerlingen ontvangen hiervoor een aparte brief.

Leden van de OV

Danielle van Houten Voorzitter
Lies Rijniers Penningmeester
Mirjam Koolen Secretaris
Marion Delil Bestuurslid
Gemma van Doorn Bestuurslid
Wiesje Drubbel Bestuurslid
Chantal Hol Bestuurslid
Floor Jonkman Bestuurslid
Mirjam Klein Bestuurslid
Niels Raaijmakers Bestuurslid
Wendy Springer Bestuurslid
Carla Struik Bestuurslid
Annet Bestuurslid