Medezeggenschapsraad


Notulen MR klik hier
Jaarplan MR klik Hier
Wat is de MR ?

De MR is een inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur.
De MR is onderverdeeld in een personeelsgeleding, bestaande uit vier leerkrachten en een oudergeleding bestaande uit vier ouders. De MR vergadert circa 1 keer per 6 à 7 weken.

De MR heeft als taak de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen in de school. Ook het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedereen die zich in de school bevindt is voor de MR een belangrijk onderwerp.

Voor veel besluiten heeft de school of schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.

Wie zitten er in de MR?

                                                                                                  

Ouders:  

 

Niels Klein


 

Dimitri Gilissen: Voorzitter

 

Esther Steeman: Secretaris en Penningmeester

 

Iris Wagt: Secretaris 

 

Leerkrachten:

 

Els Albronda - Huitink

Willemien Manden

Hetty de Waal
 
Heeft u belangstelling om in de MR plaats te nemen? Of wilt u er meer van weten?
Email:   mr@hetveldhuis.nl