Schooltijden

Op basisschool Het Veldhuis hebben we een schoolweek met elke dag hetzelfde urenrooster, waarbij de schooltijden voor alle kinderen hetzelfde zijn, namelijk: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 14:00 uur.
 
Elke ochtend openen wij de schooldeuren om 08:15 uur voor onze kinderen en kunt u uw kind(eren) naar de groep brengen.
 
Uitzondering i.v.m. COVID-19
I.v.m. met de huidige maatregelen m.b.t. tot het zoveel mogelijk beperken van verspreiding van het COVID-19 virus, worden de kinderen tot aan het hek van het schoolplein gebracht. De leerlingen gaan zelfstandig naar de groep, waar ze ontvangen worden door hun leerkracht.