Vertrouwenspersoon Het Veldhuis

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten.
 
De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.
 
Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan.
Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijke taakomschrijving: het gaat om schoolgerelateerde klachten.
Aan de hand van onderstaande vragen kunt u checken of u bij onze vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent:
  • Bent u een leerling, ouder/verzorger of mederwerker van de school?
  • Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie?
  • Betreft het een incident met een leerling, ouder/verzorger of medewerker van de school?
  • Behandelt de klachtencommissie waarbij jouw school is aangesloten deze kwestie?
Als u deze vier vragen met 'ja' beantwoordt, dan kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen:
Els Albronda of Joyce Kieft via vertrouwenspersoon@rkshv.nl.