Anti-pestprotocol

Veiligheid, respect en vetrouwen staan hoog in het vaandel op Het Veldhuis. Dit is dan ook de reden dat wij een anti-pestprotocol hanteren op onze school. 
Een anti-pestprotocol is van belang omdat pesten een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Een kind kan zich pas echt goed ontwikkelen als het zich prettig voelt, geaccepteerd voelt en mag zijn zoals het is. Pesten hoort daar niet bij!
 
Ons protocol is erop gericht om personeel, ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte te brengen van alles wat Het Veldhuis doet en wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. De acties die we ondernemen zijn niet statisch. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de school, zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. In dat geval zal dit protocol aangepast worden. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we kinderen en leerkrachten in de gelegenheid om met veel plezier naar school te komen!
 
Het Veldhuis heeft twee antipestcoördinatoren, namelijk Maaike van Zanten en Joyce Kieft. Zij zijn te bereiken via info@rkshv.nl. Voor het inzien van het antipestprotocol van basisschool Het Veldhuis, klik hier.