Ons Team


Het Veldhuis heeft een professioneel en enthousiast team. We hebben een goede balans in onderwijservaring en ons team kent mannen en vrouwen waardoor leerlingen binnen onze school te maken krijgen met 'juffen en meesters'. Binnen ons team hebben wij veel expertise o.a. op het gebied van coöperatief leren, het jonge kind, reken-, taal- en leesonderwijs, dyslexie, extra zorg voor leerlingen, gedragsspecialisme, bewegingsonderwijs, ICT/mediawijsheid, passend onderwijs, hoogbegaafdheid en creatieve vorming. Op onze school zien wij de leerkracht als spil van het gehele onderwijsproces. Vandaar dat we samen met onze leerkrachten ontwikkeldoelen vaststellen, veel van elkaar leren en continu bijscholen. We zijn een lerende organisatie. Samen zorgen we ervoor dat Het Veldhuis iedere dag een leerzaam thuis voor onze leerlingen is waar iedereen zich thuis voelt.

De leerkracht doet ertoe...
 
 
formatieoverzicht 2016-2017
 
Groep 1/2 A
  Juf Nancy Juf Roos
Groep 1/2 B
  Juf Fenne R.  Juf Patricia 
Groep 1/2 C  
  Juf Susan  
Groep 1/2 D  
  Juf Els  
Groep 1/2 E
  Juf Sylvia  Juf Sonja
Groep 3A  
  Juf Janneke  
Groep 3B
  Juf Ilse Juf Hetty
Groep 3C
  Juf Hettie (Voorhout)  Juf Hetty
Groep 3D/4D  
  Juf Karlijn  
Groep 4A  
  Juf Marlou  
Groep 4B  
  Juf Susanne  
Groep 4C
  Meester Frenk Juf Ilse (de Lange)
Groep 5A  
  Juf Puck  
Groep 5B  
  Juf Michelle (Mandemaker)  
Groep 5 C
  Juf Mirjam Juf Elina
   
  Juf Fenne (met Verlof)  
Groep 5D/6D
  Juf Jenny Juf Hetty 
Groep 6 A
  Juf Simone Juf Linda
Groep 6B  
  Juf Maaike  
Groep 6C  
  Juf Ilse (Schuilenburg) Juf Eva
Groep 7A
  Meester Jesse Juf Jamie
Groep 7B    
  Meester Dave Juf Elina
Groep 7C  
  Meester Vincent  
Groep 8A  
  Meester Rick  
Groep 8B  
  Juf Hester  
Groep 8C
  Juf Yvonne Juf Jamie
Plusklas    
 
Directeur:  
  Monique Rijnsburger  
Teamleider
Bovenbouw
 
  Meester Dave  
Teamleider Middenbouw  
  Juf Michelle   
Teamleider 
Onderbouw
 
  Juf Corinne  
Intern Begeleider  
  Juf Monique  
Intern Begeleider  
  Juf Marlene  
Intern Begeleider  
  Juf Mieke  
Onderwijs-
ondersteuning

 
 
  Juf Martine  
ICT-Coördinator    
     
Administratie
  Nathalie Annet
Congiërge  
  Wesley  
Overblijf-
coördinator/ ondersteuning administratie

 
 
  Roemie