Informatieochtenden


Leren in een veilige omgeving waar je je thuis voelt. Dat is waar basisschool Het Veldhuis voor staat. Ongeveer zes keer per jaar houden wij een informatieochtend voor geïnteresseerde ouders.
 
Tijdens deze ochtenden vertellen wij meer over onze school en laten wij u de school zien terwijl er les wordt gegeven. Zo krijgt u een goede indruk van onze school en kunt u zelf de prettige sfeer van Het Veldhuis ervaren. 

De ochtenden vallen op een woensdagochtend en beginnen om 9.00 uur tot een uur of 10.30 ( let op: onze informatieochtend bestaat uit een programma met verschillende onderdelen en is geen vrij inloopmoment). Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij vragen u even van te voren aan te melden.

Data schooljaar 2016-2017:
12 oktober
7 december
25 januari
30 maart (In maart organiseren wij geen informatie ochtend maar wel een heel bijzonder Open Huis. Op donderdag 30 maart gaan om 18.00 de deuren van de school open en zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom voor een feestelijke afsluiting van ons landenproject. De kinderen laten overal in de school zien wat zij geleerd hebben. Er zijn optredens, tentoonstellingen, hapjes en drankjes uit diverse landen. Ook nieuwe ouders en ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind zijn van harte welkom.)
19 april
7 juni

Iedereen is welkom...

Graag even aanmelden bij onze administratie info@hetveldhuis.nl
Mocht u niet kunnen tijdens een van onze informatieochtenden dan kunt u ook contact opnemen om een afspraak te maken.